Galatasaray Tıbbiyesi

Yazar : Yeşim Işıl Ülman
İsbn : 9786053994763
Yayın Tarihi : Mart, 2017
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 347
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Öyle konular vardır ki hakkında çok şey yazılmış olduğu için artık yapacak bir şey kalmamış zannedilir. Tıp eğitim tarihimize de bu gözle bakılırken Dr. Ülman’ın bu çalışması bütün ezberleri bozmuştur. Çünkü literatürde hiç ele alınmamış Fransızca orijinal kaynaklara dayanmaktadır. Önce Journal de Constantinople’da yayınlanan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin yıllık faaliyet raporları değerlendirilmiş, ardından bu raporların izi sürülerek başka başka kaynaklardan sonraki yıllara ait olanlarına ulaşılmış ve bir bütünlük sağlanmıştır. Böylece tıp eğitimimizin en çarpıcı dönemlerinden biri, birincil kaynaklardan değerlendirilip aydınlatılmak suretiyle tıp tarihi literatürümüze önemli bir eser eklenmiştir.
Elinizdeki bu kitap titiz bir çalışmanın ürünüdür. Ana teması tıp eğitimimizin zirvelerinde biri kabul edilen Galatasaray dönemi yanında; tıp eğitimi üzerinden Osmanlı modernleşmesi, dönemin tanınmış hekimleri, cerrahi, eczacılık ve ebelik tarihlerimiz, halk sağlığı uygulamaları hakkında da orijinal bilgiler içermektedir. Bundan sonra özellikle tıp eğitim tarihimiz üzerine yapılacak çalışmalar için bir el kitabı niteliğindedir.
Alanımıza böyle nitelikli bir eser kazandırdığı için meslektaşım Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman’a teşekkür ederim.
Prof. Dr. Nuran Yildirim
******