Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Resneli Bulgar Bir Talebenin Hatıraları (1879-1898)

Yazar : Simeon Radev
İsbn : 9789752430634
Yayın Tarihi : Haziran, 2018
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Ölçü : 13,5 x 21 cm

Yaygın bir İnanışa göre insanların yaşantılarıyla gelecekleri, kendi karar ve tercihleri sonucunda şekillenir. Başka bir ifadeyle, hayatımızda olup bitenin sorumlusu bizim dışımızdaki birtakım karar vericiler değil, bizleriz.
Bu görüş genel anlamda doğru görünmekle birlikte, yine de mukadderat, yani yazgı denen bir şey vardır ve bunun dışına çıkmak da zannedildiği gibi pek mümkün değildir.
Kendi yaşamımdan örnek vermem gerekirse, ilkokuldan itibaren çok farklı bir gelecek için uğraşırken, ortaya çıkan beklenmedik gelişmeler sonucunda bütün ömrüm, öğrencisi olmayı daha önce hiç düşünmediğim ve tamamen bir tesadüf sonucunda kaydolup, 1964 yılında tamamladığım Italyan Lisesi’nde geçti. İtalya açısından “Devlet Okulu” statüsünde bulunması ve geçmişte, İtalya’nın “Krallık”la yönetilmesi nedeniyle, “Kraliyet Lisesi” tabirinden esinlenerek zamanında, öğrenciler arasındaki unvanıyla, “Tophane Sultanisi”nde, emekliye ayrıldığım 2009’a kadar tam 45 yıl süreyle, bu okulu tercih eden gençlerin başarısı için emek verdim...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Simeon Radev Kitapları (2)