Galatasaray Lisesi Mezunları 1871 - 1996

Yazar : Tahsin Berküren, Aykut Kazancıgil
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 477
Ölçü : 19 x 27,5 cm
Yayınevi : ARC
Bahsi Geçen : Tahsin Sait Berküren

GALATASARAY tarihi, 1453 yılında İstanbul'u fetheden ve bu nedenle FATİH (Le Conquérant) unvanını da alan Padişah II. MEHMET'ten sonra tahta geçen cennetmekân II. BEYAZIT'ın ilk saltanat yıllarında yaşamış GÜLBABA efsanesi ile başlar ve hemen hemen İstanbul'un Türkleşmesi ile yaşıttır. 1921 yılında Paris'te yayınlanan ESSAI SUR LE MONDE TURC adlı eserin yazan Henry Myles dahil birçok yabancı ve yerli kaynaklara göre, BEYAZIT CAMİİ'nin de banisi Padişah II. BEYAZIT 1481 yılında bir kış günü, o zaman ormanlık olan Galata sırtlarında avlanırken, bacasından duman tüten bir kulübe görmüş. İçeri girdiğinde GÜL FİDANLARI arasında oturan bir ihtiyarla karşılaşmıştır. İhtiyarın sohbetinden hoşlanan Sultan, ayrılırken "GÜLBABA bir dileğin var mı?" diye sormuş, ihtiyar da "Padişahım devletine hizmet edecek gençleri yetiştirmek üzere şu tepeye bir mektep yapılmasını emret" dileğinde bulunmuş, hemen o yıl mektep yapılmış, mevcut EDİRNE SARAYI MEKTEBİ, YENİ SARAY MEKTEBİ VE ESKİ SARAY MEKTEBİ'ne GALATA SARAYI mektebi de katılmış ve GÜLBABA da öğretmen olarak görevlendirilmiştir. Fransız İmparatorunun daveti üzerine 1867 yılında Paris'i ziyaret eden ve bu seyahate katılan Hariciye Nazın KEÇECİZADE FUAT PAŞA'nın telkini ile memleketimizde de Fransız mekteplerine eş okullar açılmasına karar veren Sultan ABDÜLAZİZ'in emri ile mektep 1 Eylül 1868 tarihinde "MEKTEBİ SULTANİ" unvanı altında İmparatorluğun ilk modern lisesini oluşturmuştur. Fransızca LYCEE İMPERİAL OTTOMAN DE GALATA SERAİ (Osmanlı İmparatorluğu Galata Saray Lisesi) adı ile anılan ve derslerinin önemli bir bölümü Fransızca okutulan lisenin açılmasına Fransız Hükümeti de özen göstermiş, ilk müdür M. DE SALVE dahil, öğretmenler göndermiştir... 466 Prof. Dr. Hayri Domaniç 1944-1945 Mezunu
******