Galatasaray Lisesi "Mekteb-i Sultani" 1868-1968

Yazar : Muhittin Sandıkçıoğlu, Ferruhzat Turaç, Vefa Semenderoğlu
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 376
Ölçü : 19 x 27 cm
Yayınevi : 100. Yıl Kutlama Derneği

Bu kitap, ocağımızın bugünkü hüviyeti ile kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanmıştır. Aslında Galatasaray, gerek adı, gerek kuruluş yeri ve geçmişi ile 500'üncü yılın eşiğindedir. Gerçekten Gül Baba'nın mutlu dileği ile Sultan II. Beyazıt'ın tesisini ferman buyurduğu bu okul, Saltanat ve Cumhuriyet devirlerinde yüzyıllarca seçkin vatan evladı yetiştirmiş, Yurtta batı uygarlığının öncüleri arasında yer almıştır... Osmanlı tarihinde 1860 - 1870 yılları, devletin teşebbüs ettiği ve gerçekleştirdiği ıslahat ve hizmetler yönünden mutlu bir devir olmuş ve askerlik, adalet, maarif ve idare alanlarında batıdaki müesseselerin benzerleri yurdumuzda kurulmaya başlanmıştır. İşte "Galatasaray Ocağımız" da "Mektebi Sultani" adı ile bu devre içinde (1.EylüI.1868'de) tamamlanarak Fransız liselerinin ders programıyla öğretime açılmıştır. Kitapta II. Beyazıt devrinden itibaren 1868 yılına kadar olan okulla ilgili önemli konulara ve olaylara ve 1868'den bu yana öğretmen ve mezunlara yer verilmiştir. Bundan böyle Ocağımızın tarihine, her 50 yılda bir çıkarılacak eklerle devamlılık vermenin gelecek Galatasaraylı nesillere bir ödev olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bu kitabın derleme işleri, eserin mümkün olan mükemmeliyette meydana getirilmesi amacıyla, çetin bir çalışma zarureti içinde geçmiş ve yayınlanmasındaki gecikme bundan ileri gelmiştir. Sayın Galatasaraylılar topluluğuna iyi bir eser verdiğimizi umar, tarihi yuvamıza yurt hizmetinde nice nice başarılı 100 yıllar dileriz.
******