Galatasaray Lisesi 1937-1938 Mezunları

Dil : Türkçe
Ölçü : 20,5 x 28 cm

Lisemizin bulunduğu yer 467 sene evvel Galata surunun dışında kalan, ağaçlık bir tepe idi. İkinci Beyazıt bir kış günü burada avlanırken bacasından duman tüten bir kulübe gördü. İçeri girdiği zaman, taze gül fidanları içinde oturan nur yüzlü bir ihtiyarla karşılaştı. Onun sohbetinden pek memnun kalan Hünkâr "Gülbaba, bir dileğin var mıdır?" diye sordu. Gülbaba da: "Şu zirveciğe bir mektebi irfan tesis ve tertip buyur da, orada okuyup yazanları hizmeti hümayununda istihdam eyle." diyerek lisemizin bulunduğu yeri gösterdi. İkinci Beyazıt kulübeden ayrılırken Gülbaba kendisine hediye olarak, biri kırmızı ve diğeri sarı olmak üzere iki gül vermişti. Daha o zamandan Gülbaba kablelvuku Galatasaray'ın rengini tayin etmiş bulunuyordu. Gülbaba'nın isteği yerine getirildi. Arsanın çevresine duvar çekilip bir cami ile ikişer yüz adam alabilecek üç koğuş ve her koğuşa birer hamam, zabit dairesi ve mutfak inşa edildi. Basit dersler için, okulun hakiki kurucusu olan Gülbaba tayin olundu. Arapça, Farsça, hüsnühat ve musiki dersleri için ayrı ayrı öğretmenler vardı. İkinci Beyazıt buradaki öğretmenleri tertip ve tensik etti. Senede bir defa her ağaya 25 kuruş hafitan akçesi tayin ve arkalarına entari giymek, bellerine kemer takmak, başlarına kırmızı çuhadan serpuş giymek nizamını koydu. Her koğuşa derece derece rütbeli beşer zabit tahsis ettirdi. Bu sırada Enderunu Hümayun derslerine de düzen vererek yeniden değerli öğretmenler tayin edildi ve Galata Sarayı Enderunu Hümayunu ikinci; Sarayı Hümayundaki küçük oda birinci okul sayıldı. Bu sarayın diğer nizamları Kanuni Süleyman zamanında belirlendi. O tarihte Galata Sarayının devlet nezdinde önemli bir sosyal yeri vardı. İkinci Selim zamanının 978 tarihinde Galata Sarayında bulunan ağaların birazı Enderunu Hümayuna ve bir kısmı da eski saraya gönderildi. Galata Sarayında boş kalan yerler medreseye çevrildi. Bundan sonra burası birçok defalar medrese ve saray olarak kullanıldı. İkinci Mahmut zamanında Tophane yangını Galata Sarayını yaktı. Yeniden inşası defterdar Hacı Yusuf'a verildi.
******