Galatasaray 100. Yılı Kutlama Programı

Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 37
Ölçü : 12 x 16 cm
Yayınevi : 100. Yıl Kutlama Derneği

GALATASARAYLILARI Eserleriyle Tanıtma Programı Galatasaray, 1481'de, sarayda ve devlet hizmetinde vazife alacak mümtaz bir sınıf idareci ve memur yetiştirmek üzere kurulmuştur. 1868'de mektep Galatasaray Sultanisi adını almış ve bugünkü anlamda bir lise haline gelinceye kadar çeşitli mektepler hüviyetinde faaliyet göstererek memlekete binlerce kıymet yetiştirmiştir. Beş yüz senelik bir irfan ocağının lise tarzında tedrisata başlamasının 100. yıl dönümüne ulaştığımız bu günlerde, bunu kutlamak için hazırlanan çeşitli törenlerin yanında, bir irfan ocağına layık ve eser olarak kalacak bir programın da tatbikine çalışılmaktadır. Komitenin tasavvuru, bu irfan ocağında yetişmiş Galatasaraylıların muhtelif sahalarda, memlekete eser vererek, yaptıkları hizmetleri vesikalarla ortaya koymaktır. Bu maksatla antolojik mahiyette, bütünü bir külliyat teşkil edecek ayrı ayrı kitaplar çıkarılmaktadır. Hazırlıkları hayli ilerleyen teşebbüsün başarıya ulaşması ancak bütün Galatasaraylı arkadaşların bu çalışmalara katılmalarıyla mümkündür. Galatasaraylıların memleketteki faaliyet sahası yedi kısımda mütalaa edilmiştir: I) Vatan müdafaası, II) Edebiyat, III) İlim, IV) Sanat, V) Siyaset, VI) İş hayatı, VII) Spor: Çıkarılacak kitapların mümkün olduğu kadar tafsilatlı olmasına gayret edilmektedir. Bu eserlere giren Galatasaraylıların resmi, hayatı, faaliyeti, icraatı, neşredilmiş eserleri ve bunlardan seçme parçaları yer almaktadır. Her eser, o sahada Galatasaraylıların hizmetleri konusunda en etkili kimseler tarafından yazılmış bir önsözle takdim edilmektedir. Çeşitli kaynaklarda yapılan araştırmalarda tespit edilen Galatasaraylıların isimleri, yer alacakları kitaplara göre aşağıda gruplanmıştır. Basılacak kitaplara temel olacak bu isimlerin eksik olduğu muhakkaktır. Yapılmakta olan çalışmalarda bir gurubun bittiği tahmin edildiği sırada yeni isimlerle karşılaşılması bunun en güzel misalidir. Hazırlanmakta olan kitapların mümkün olduğu kadar eksiksiz olması ancak siz Galatasaraylıların yardımıyla kabildir.
******