Fuat Baymur

Eğitimci, yazar Fuat Baymur 1901 yılında doğdu. Eğitim konusunda çok çeşitli görevlerde bulundu: Beyazıt Numune Mektebi Muallimliği (1924), Galatasaray Lisesi İlk kısım Türkçe Muallimliği (1924 – 1928), İstanbul İlk Tedrisat Müfettişliği (1928), Ankara Orta Muallim Mektebi Tedris Usulü Muallimliği ve Müdür Muavinliği (1931-1932), İstanbul Erkek Muallim Mektebi Yurt Bilgisi Muallimliği ve Müdür Muavinliği (1932-1933), İstanbul Maarif Müdür Muavinliği (1933-1934), Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Usulü Tedris ve Tatbikat Muavinliği (1933), Vekalet ilk Tedrisat Daire Şube Müdürlüğü (1934-1943), Gazi Terbiye Enstitüsü Usul Öğretmenliği (1943), Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (1950-1952), Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi üyeliği (1952-1960), İlk Öğretim Genel Müdürlüğü (1960-1961), Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenliği (1961-1964). Fuat Baymur 1974 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Cumhuriyet Çocuklarına Yeni Hesap Dersleri (1936), Cumhuriyet Çocuklarına Yeni Hendese Dersleri (1936), Hayat Bilgisi Öğretimi (1937), Cumhuriyet Çocuklarına Yeni Aritmetik Dersleri (1938), İlk Okuma Yazma Öğretimi (1939), Yurt Araştırmaları (1941), Tarih Öğretimi (1942), Türkçe Öğretimi (1943), Coğrafya Öğretimi (1943), Geometri Öğretimi (1943), Hayat Bilgisi Konuları İle İlgili Türkçe Çalışmaları (1953), Yeni Matematik Dersleri Sınıf V (1955), Amerika Birleşik devletlerinde Orta Öğretim (1959)