Friedrich Schiller "Hayatı ve Eserleri"

Yazar : İ. Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 63
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları
Bahsi Geçen : İsmail Hikmet Ertaylan

Alman edebiyatının Goethe'den sonra bütün dünyaca tanınmış ve eserleri hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiş olan meşhur şairi hiç şüphe yok ki Schiller'dir. Ne zaman Goethe adı anılsa arkasından derhal Schiller adı gelir. Ne zaman Schiller'den söz açılsa onu mutlaka Goethe adı takip eder. Bu iki şahsiyet, birbirini tamamlayan iki kudrettir. Gerek roman, gerek dram gerek tarih, gerek şiir sahasında Schiller sevilmiş, takdir olunmuş bir şahsiyettir. İlk edebiyat hayatına atıldığı andan itibaren dikkat nazarlarını üzerine çekmiş olan bu lirik şair, bütün hayatı müddetinde görmüş olduğu işlerde de birçok hayranlar, birçok takdirkârlar toplamıştır. İlk zamanlarında Goethe ile aralarında oldukça açık bir mesafe bulunan Schiller, Goethe'ye yaklaştık tan sonra ondan ayrılmaz ve ayrılamaz bir can dostu olup kalmıştır. Bir büyük kardeş gibi Schiller'i tutan ve nihayet kendisine bir can kardeşi olacak dereceye kadar onu yükselten ve hakiki istidat ve kabiliyetlerini işletebilecek mevkilere getiren Goethe, Schiller'i hakkıyla tanıyan ve tanıtan adam olmuş: Bizim edebiyatımıza da Haydutlar ve Guillaume Tel adlı eserleriyle girmiş olan bu, dünyaca tanınmış, Alman sanatkarının hayatı ve eserlerini hakkıyla tanıtmak için onu da kültür yayınlan arasına almak kadirşinaslığını göstermiş olan sayın milli müesseselerimizden Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası kıymetli idarecilerine memleket adına teşekkürü bir ilim ve kültür vazifesi biliriz.
******