Franz List Hayatı ve Eserleri

Yazar : İ. Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 132
Ölçü : 15,5 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları
Bahsi Geçen : İsmail Hikmet Ertaylan

Virtüözlüğü ile Mozart gibi "Harika Çocuk" diye takdirlere boğulan ve hayatının çocukluk ve ilk gençlik çağlarını alkış tufanları içinde geçiren ve hakiki şımarık bir çocuk ömrü süren Liszt hakkında yüzler ve yüzlerce eser yazılmış, onun piyano sahasındaki irticalleri hayretler uyandırmış, dünyanın en büyük ve en musikisever şehirlerinde ve muhitlerinde sonsuz takdirler ve sevgilerle karşılanmıştır. Doğuşu ve temayülleri itibarı ile dine düşkün bir genç olan Liszt, gördüğü itibar ve ikramlar neticesinde, kendisini tamamıyla dine veremediği gibi, tamamıyla de dinden ayıramamış, din ile dünya arasında, biraz da serseriyane, biraz da âşıkane bir hayat geçirmiştir. Dünya musiki âlemine yadigâr edip bırakmış olduğu ölümsüz eserleri, hala, dünyayı ilgilendirmekte, Liszt adı, hala, takdirkâr dudaklardan düşmemektedir. İşte, bu harikulade şahsiyetin hayat ve eserlerini, kısa bir bakışla da olsa, gençliğe tanıtmak emeliyledir ki, bu eserciği meydana getirmeği düşündük.
******