Fransız Edebiyatı ve Edebi Okullar

Yazar : Halit Fahri Ozansoy
Yayın Tarihi : 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 108
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

Bir milletin edebiyatı bu milletin hayatını ve bu hayatın safhalarını aksettirir. Siyası ve içtimaı azam et ve refah zamanlarında gelişir, düşkünlük zamanlarında da zayıflar. Fransız edebiyatı da bu kanundan kurtulamamıştır. Bu edebiyat 9 devreye ayrılır: Devre I. - Clovis (Klovis) devrinden feodal rejimin katı surette tesisine kadar uzar (X. yüzyıl). " II. - X. ve XII. yüzyıl. " III. - XIII. yüzyıl. " IV. - XIV. yüzyıl. İngiltere ile Yüz Sene Muharebesi zamanına rastlar. " V. - XV. yüzyıl, Rönesans şafağının sökmesi gibidir. " VI. - Rönesans devri, XVI. yüzyıl. " VII. - . Louis yüzyılı denen XVII. yüzyılı içine alır. " VIII. - Felsefe yüzyılı denen XVIII yüzyılla açılır ve kapanır. " IX. - XIX. yüzyılın en büyük kısmını da içine alır. BİRİNCİ DEVRE (VI. YÜZYILDAN XI. YÜZYILA KADAR) Clovis'ten Capetien'lerin (üçüncü Fransız kralları nesli) iktidara geldikleri ana kadar, dil, adeta bir kekeleme devri geçirdi. Aslı Latincedir, sonra Fransız dili olacaktır. Fakat Fransız dili henüz pek kararsız, pek müphem haldedir. Ayni zamanda müelliflerin hepsi az çok kaba bir metince kullanıyorlar. Bunlar ruhban sınıfına mensupturlar. Fransızca olarak da bazı küçük parçalara rastlanıyor, tabii iptidai, basit bir dille...
******