Fotoğraflarla Nazım Hikmet

Yazar : Kıymet Coşkun
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 255
Ölçü : 20,5 x 28 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi
Bahsi Geçen : Nazım Hikmet Ran

15 Ocak 1902'de Selanik'te Hikmet Bey ve Celile Hanım'ın evliliğinden doğan Nazım Hikmet, adını eski valilerden büyükbabası Nazım Paşa'dan almıştır. Babası Hikmet Bey Osmanlı Hariciyesinde çeşitli memurluklar yapmış ve Matbuat Um um Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Annesi Celile Hanım ise, dilci Enver Paşa ile Leyla Hanım'ın kızlarıdır. İlk kadın ressamlarımız arasında anılan Celil Hanım, iyi Fransızca bilen kültürlü ve sanatçı ruhlu bir kadındır... Torununun eğitimiyle yakından ilgilenen Nazım Paşa, sıkça şiirli toplantılar düzenleyen bir Mevlevi şairidir. Ve Nazım, büyükbabasının etkisiyle, on bir yaşındayken ilk şiirini yazacaktır. Orta Öğrenimini Galatasaray ve Nişantaşı Sultanilerinde gören Nazım, 1915 yılında Bahriye Mektebi'ne girer. Ancak, beş yıllık öğrenimine karşın, mezuniyetine üç ay kala geçirdiği bir hastalık nedeniyle ayrılmak zorunda kalır. İşgal yıllarında bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte Anadolu1'ya geçer ve Ankara Hükümeti'nin verdiği görevle bir süre Bolu'da öğretmenlik yapar. Daha sonra, kısa aralıklarla iki kez Moskova'ya gider; ilkinde iki yıl kalır ve Ekonomi-Politik öğrenimi görür. İkincisinde ise, öğrencilik yaptığı eğitim kuruluşunda (Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde) bu kez tercümanlık ve asistanlık görevinde bulunur. Ülkeye 1928 yılında döner. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınladığı yazıları, şiirleri ve kitaplarıyla siyasal ve entelektüel yaşamda aktif bir rol üstlenir. Ünlü bir şairdir artık. Ama tek parti döneminin baskılı koşulları, on yedi yılının hapishanelerde geçmesine yol açacaktır. 1950 yılında çıkarılan Genel Af Yasasıyla serbest kalır. Ne var ki, yaşamını tehdit eden komplolar üzerine yeniden yurtdışına çıkacak, fakat bu kez, bir daha dönemeyecektir. Ülkeden ayrıldıktan sonra ancak on iki yıl yaşayabilen Nazım, Uluslararası Barış Ödülü sahibi bir sanatçı olarak, barış hareketi içinde yer alır, pek çok ülkede düzenle-nen ulusal ve uluslararası toplantılara katılır. Ve Dünya Barış Konseyi Başkanlık Divanı'na seçilir. Yine bu sıra, ünlü besteci Sostakoviç'e,
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)