Fotoğraf ve Kartpostallarla Osmanlı'da Kadın

Yayın Tarihi : Kasım, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 20 x 14 cm
Yayınevi : Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.

Osmanlı'da kadın denildiğinde ilk akla gelen, Haremi Hümayun ve harem hayatı olmuştur. İstanbul'daki elçiler, sarayda bulunmuş yabancı görevliler ya da Osmanlı topraklarına gelen Avrupalı gezginlerin hayal ettikleriyle etraftan duyduklarını harmanlayarak yazdıkları metinler, Osmanlı'da kadın imajının yüzyıllarca harem çevresinde, padişah eşlerinin, cariyelerinin ve kızlarının etrafında sıkışmasına yol açtı. Oysa Osmanlı kadını her ne kadar sokakta az görülüyordu ise de, toplum hayatında son derece etkin bir rol oynuyordu. Kentte genellikle evin içinde kalan kadın, kırsalda tarım hayatının en önemli aktörleri arasındaydı. Üstelik Osmanlı'nın kadınları sadece Türk ve Müslümanlardan ibaret değildi. İmparatorluk bünyesindeki Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar, Çerkesler, Kürtler, Araplar, Museviler, Levantenler, Gürcüler gibi pek çok etnik kökenden ve dinden kadın, sosyal hayatın türlü aşamalarında yer alıyordu. Özellikle kentlerde yaşayan kadınlar Osmanlı'nın son yıllarında günlük hayatın içinde daha çok görünür oldular. II. Meşrutiyet'le birlikte sosyal, kültürel hatta siyasi hayatta da varlıklarını daha fazla hissettirdiler. Atlas Tarih dergisi olarak bu sayımızda Osmanlı toplumunda kadına ilişkin görsel bir albüm sunmak istedik. Fotoğraf öncesi döneme ait resim ve çizimler çoğunlukla hayal ürünü olduğundan albümümüzü sadece Osmanlı'nın son 50 yılında çekilen fotoğraflardan ve bunlardan hazırlanan kartpostallardan oluşturduk. Albümün hazırlanmasında arşivlerinden yararlanmamıza izin veren Bahattin Öztuncay'a, Cengiz Kahraman'a, Mert Sandalcı'ya, Gazanfer İbar'a, Tunca Örses'e ve Denizler Kitabevi'ne teşekkür ederiz.
******