Fortran IV ile Etkin Programlama

Yazar : Dri Tuncay Saydam, Dr. Fevzivan Akyüz, Dr. Muzaffer İpek
Yayın Tarihi : 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 166
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Çağlayan Kitabevi
Bahsi Geçen : Fevzican Akyüz

Ülkemizde elektronik bilgi işleme konusuna gösterilen ilgi son yıllarda tahminlerin üstünde bir hızla gelişmiş ve bilgisayarlardan yararlanma yoğunluğu ileri bir düzeye ulaşmıştır. Bilgi işlem bilimlerine ilginin artmasında son yıllardaki yoğun öğretim çabaları ile bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarının gelişmesi ile bilgisayarlara olan gereksinmenin artması etken olmuştur. Bu konuyu içeren yayınların genellikle FORTRAN ve nümerik analiz konularına yönelik olması nedeni ile bilgi işlemenin bilimsel hesap ve araştırmalar dışında kalan dallarında öğretim ve uygulama çabaları desteksiz kalmıştır. Yayınlamış olduğumuz bu kitap bu' eksiklik öngörülerek kaleme alınmıştır. Kitapta öztürkçe terimlerin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bazı öztürkçe terimlerin yaygın olarak benimsenmemiş olması çözümlenmesi zor sorunlar yaratmıştır. Bu nedenle, kullanılan terimlerin bugün için en uygun seçenekler olmasına çalışılmıştır. Bölümlerin konuları genellikle en az bir FORTRAN dersi veya kursunu başarı ile izlemiş öğrencilere hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Kitap sonuna ek olarak konulan FORTRAN IV bölümü, yeterli şekilde benimsenmemiş kavramların öğrenci tarafından tekrar gözden geçirilmesini sağlayacaktır. İlk başlayanların bile izleyebilecekleri açıklıkta ve ayrıntılı örneklerle sunulan bu bölüm yardımı ile yeterli zamanı olup da yoğun bir öğretim izleme olanağına sahip olmayan öğrenciler de bol uygulama ile ilk üç bölümü paralel yürüterek, kısa zamanda konuya önemli ölçüde girmek olanağını bulabileceklerdir. Dört, beş, altı ve yedinci bölümler, programlamada ilerlemiş öğrenciler için pratik bilgiler içeren konuları kapsamaktadır. Sekizinci bölüm çok önemli bir konu olan, bitmiş programların değerlendirilmesi için belgelendirme esaslarını vermektedir. Dokuzuncu bölümde bazı nümerik olmayan uygulamalara dair örnekler sunulmuştur.
******