Forseps Operasyonları

Yazar : Profesör Dr. Ercüment Bora
Yayın Tarihi : 1963
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 157
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları

Ord. Prof. Liepriann'ın, hocam N. Erez tarafından tercüme edilerek bastırılan "Doğum Ameliyatı" ismi altındaki kitabının mevcudu, senelerce evvel tükenmişti. Forseps operasyonlarının pratikteki önemini kıymetlendiren o eser büyük bir 'ihtiyacı karşılamakta idi. Bu boşluğu doldurmak ve Kadın - Doğum Kliniklerinin forseps kurslarında okuyan Tıp talebesinin, yurdumuzda çalışan pratisyen hekimin, ihtisas yapan genç asistanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bu eser hazırlandı. Forseps operasyonlarının pratiğini açıkça anlatabilmek için, göze hitap eden bol ve öğretici fotoğraf, resim ve şemalara ihtiyaç olduğu bilindiğinden, bu husus ihmal edilmedi. Üç seneye yakın zamandır hazır bulunan eserin basılmasının bazı sebeplerle gecikmiş bulunmasından müteessirim. Tıp talebesine ve genç hekime faydalı olabilirsem teselli bulacağım. Fotoğrafların çekilmesinde yardımlarını esirgemeyen Dr. Mehmet Başat'a, Dr. Turgut Uçak'a, özellikle şemalarda büyük emeği geçen ressam Mehmet Aksere ve metnin daktilo edilmesinde gayret gösteren Aysel Bora'ya Gülsen Yeral'a teşekkürü borç bilirim. İsmail Akgün Matbaasına, Kenan Dinçman Klişe Müessesesine ve eserin basılmasına itina edenlere, başta Kemal Erkalp olmak üzere ayrıca teşekkür eder, merhum ressam Necmettin Erkut'u rahmetle anarım.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ercüment Bora Kitapları (1)