Fizyoloji Cilt 1

Yazar : Arthur C. Guyton
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 589
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Güven Kitabevi
Bahsi Geçen : Aykut Kazancıgil

Bu kitabın ilk baskısını yazdığım zaman, birinci baskısından sonraki baskılarının ufak değişikliklerle gerçekleştirilebileceğini hayal ediyordum. Hâlbuki kitabın her yeni baskısın· da fizyoloji sahasındaki gelişmeler o kadar hızlı oldu ki, bölümlerin büyük bir kısmının yeniden gözden geçirilmesi ve yazılması gerekli hale geldi; hatta bölümlerin içindeki konuların da bu sahadaki bilgilerimizle derinleştikçe değiştirilmesi zaruri oldu. Bundan dolayı okuyucu daha önceki bahislerin hemen hepsinde büyük değişiklikler görecektir. Ayrıca resimlerin pek çoğu değiştirilmiş veya üzerlerine yeni bilgiler eklenmiş; nihayet yeni resimler ilave edilmiştir. Bu nedenlerle değişiklikler çok geniş tutulmuştur. Kitabın bu son baskısındaki en büyük değişikliği belirlemek istediğimiz zaman, temel fizyoloji kavramlarına doğru bir yönelim görülmektedir diyebiliriz. Bunun nedeni, daha önceki senelere oranla, fonksiyonların ana mekanizmalarının anlaşılmasına temel fizyoloji araştırmalarının daha büyük bir açıklık getirmiş olmasıdır. Buna rağmen, fizyoloji, vücudun fonksiyonel sistemlerinin bütünün incelenmesi olarak sizlere sunmaya devam etmek istiyorum; elde edilen yeni temel bilgileri hayatın bağlı olduğu mekanizmaların daha iyi anlaşılması açısından değerlendirdim. Ayrıca, tıp talebesinin anlayabileceği şekilde organizmadaki karmaşık oluşumların fizik· sel ve kimyasal temellerini açıklayacak tekniklerin neler olduklarının ve uygulamalarını belirtmek için gayret sarfettim. Bu nedenle talebenin güçlük çektiği konuları derledim; anlaşma derecelerini belirleyebilmek için sorular yönelttim ve talebe ile tartışmalardan ortaya çıkan değerlendirme hatalarını tespit ettim; bütün bu bilgiler öğreti materyalinin seçimi için bize yol gösterici bir metot rolünü oynamıştır. Bu nedenlerle elinizdeki kitabın bir "eğitim" kitabı olması kadar tıp talebesinin ihtiyacı olan bütün temel fizyolojik kavramları içermesini arzu etmekteyim. Bu kitabın diğer bir özelliği de herhangi bir fizyoloji kitabına oranla organizmanın kontrol sistemlerine daha ayrıntılı yer vermiş olmasıdır. Bu şekilde fizyologların "Homeostasis" diye belirledikleri konu ayrıntılı olarak ele alınmış olmaktadır.
******