Fizikte Matematik Metotlar Ders Kitabı

Yazar : Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İ.T.Ü. Kütüphanesi

Bu kitap 1965-1966 ders yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde 1. yarıyıl haftada 3 saat ders ve 1 saat tatbikat, 2. yarıyıl da haftada 4 saat ders ve 2 saat tatbikat olmak üzere okuttuğum "Fizikte Matematiki Metotlar" dersinin, öğrencilerime dağıtmış olduğum, teksir edilmiş metninin derlenip toparlanmasıyla meydana gelmiştir. Bu kitabın basılmasında azız öğrencilerimin dersi takib hususunda gösterdikleri şevkin bu tarihe kadar sürmesinin ve her vesileyle beni bu kitabı bir an önce çıkarmaya teşviklerinin (ve adeta zorlamalarının) cesaret verici çok büyük katkısı olmuştur. Hepsine burada teşekkür ve minnetlerimi arzederim. Bu konuda: "Courant-Hilbert: Methoden der mathematischen Physik, 2 cild, Springer Verlag, (1924 ve 1937; en yeni baskısı 1968)' veya "Morse-Feshbach: Methods of Theoretical Physics, 2 cild; Mc Graw Hill Book Comp. (1953)' gibi devasa iki referans kitabı varken ve bunların yanında da son yirmi-yirmi beş yıl içinde sayıları ve kaliteleri gitgide artan hatırı sayılır hacımda eserler dünya literatürünü zenginleştirirken bu mütevazı kitap (bütün eksikliklerine rağmen) fizik, mühendislik ve bilhassa teorik fizik öğrencilerine Üniversitelerimizde ilk senelerde okutulan Analiz Derslerinin kapsamı dışında kalan bazı matematik metotlar hakkında ancak bir fikir verme gayesini güden ilk Türkçe telif eser olmak iddiasındadır. Esasında her bölümde işlenen konu hakkında literatürde ciltlerce kitap bulunurken bu bölümlerin burada eksiksiz işlendiği iddia olunamaz. Eser de zaten eksiksiz bir referans kitabı olmak iddiasında değildir. Mesela kompleks değişkenli fonksiyonları konu alan III. Bölümde konform tasvir, ve pertürbasyonlar teorisine giriş başlıklı V. Bölümde soysuzlaşmış hale tekabül eden pertürbasyon kavramlarına hiç temas edilmemiştir. Fiziğin Özel Fonksiyonları ve integral Dönüşümler bahisleri de yeteri kadar geniş tutulmuş değildir.
******