Filozof Rıza Tevfik Hayatı - Şiirleri - Hatıraları

Yazar : Hilmi Yücebaş
Yayın Tarihi : 1957
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 207
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Dizerkonca Matbaası
Bahsi Geçen : Rıza Tevfik Bölükbaşı

1949 yılının son günlerinde, Hakkın rahmetine kavuşan filozof Rıza Tevfik, büyük bir âlim ve kıymetli bir şairdi. Merhum Rıza Tevfik, muhtelif sahalardaki derin vukufu, fikir ve sanat cephelerindeki olgunluğu ile bugün eşine ender· rastlanan karakterde orijinal bir sima olarak edebiyat tarihimizde yaşamaktadır. 81 yıllık, binbir safhalı sera-zad bir ömür geçiren koca Rıza Tevfik'in yedinci ölüm yıldönümüne yaklaştığımız bu günlerde, hem aziz üstadı anmak, hem de bilinmeyen bazı vesikalarla edebiyat tarihine karşı yerine getirilmesini borç saydığım bir hizmeti ifa etmek düşüncesiyle hazırlanan bu kitap, hakikat madalyasının her iki yüzünü gösteren objektif bir eserdir. Bunun içindir ki sanat ve ilim adamlarımızın, filozof hakkındaki mütalaaları, hiç bir fikir müdahalesi yapılmaksızın aynen kitaba alınmıştır. Fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşi doğacak ve hükmü okuyucu verecektir. Kıymetli muharrir Münir Süleyman Çapanoğlu'nun dediği gibi: "Rıza Tevfik'in hatırası anılmalı, tazim ve tevkir edilmeli, sanatı övülmelidir. Bugünün gençlerine ve gelecek nesillere onun ne iyi, ne halis bir gönül taşıdığını, sanat ve irfana ne riyasız, saf muhabbetle âşık olduğunu anlatmak, üstün bir fikir ve kültür adamı, temiz ve cefakâr bir insan örneği göstermektir. Bu gibi aziz insanlar için ağızlarını açamayan, hatıralarına saygı göstermeyen milletler varlıkları için de dilsiz ve sağır olurlar. Sanatları için de nankör olurlar. Büyük ölülerimizin içimizde gezecek hayalleri için nankör ve kıskanç olmayalım." Atatürk gençliğinde şiir ve edebiyatla da meşgul olmuş, filozofun bazı şiirlerini okuyarak beğenmiş ve ona karşı samimi duygularla bağlanmıştı. Atatürk'ün 54 yıl önce Rıza Tevfik'e yazdığı - aşağıda klişesi görülen - kartvizit, filozof hakkında emsalsiz bir vesika mahiyetindedir. Erkânıharp namzetlerinden mülazimievvel Mustafa Kemal imzasını taşıyan 20/Martl1319 (1903) tarihli bu kartvizitin altında aynen şu satırlar okunmaktadır: "Rıza Beyefendiye:.... Nazar-i arifanenize arzolunan bu naçiz kart ihtimal mucib-i istigrabmız olacaktır…
******