Fethi İsmail İsfendiyaroğlu

Mekteb-i Sultani'nin 1914 yılı mezunlarından olan Fethi İsfendiyaroğlu 1895 yılında İstanbul'da doğdu. Lise'den sonra Darülfünun'un Coğrafya bölümünü bitirdi. Üniversiteden sonra maarif mesleğine girdi. Çeşitli okullarda, bu arada Mektebi Sultani'nin ilk kısmında, sonra da orta kısmında öğretmenlik yaptı. Bir aralık Nişantaşı ve İstanbul Sultanilerinde Fransızca okuttu, 1922'de diğer vazifelerini bırakarak Galatasaray'a Türkçe ve Fransızca öğretmeni olarak atandı. 8 Haziran 1924'de Lisenin Baş Muavinliğine getirildi, 1925 Ekim ayında Müdirisani, 1928 yılı sonlarında vekaleten, 1929 yılı 1 Eylülünde asaleten Müdür tayin edildi. 1950 Kasım ayında Behçet Güçer'in müdürlükten ayrılması üzerine okulu, oldukça karışık bir devirde, Baş Muavin İzzet Hamit Ün, Müdür Vekili olarak yedi ay kadar idare etti, 1951 Temmuz ayı başında Fethi İsfendiyaroğlu ikinci defa mektep müdürlüğüne getirildi. Ancak müdürlük otoritesini sarsan bazı olaylar cereyan etmesi üzerine, sekiz ay sonunda görevinden ayrıldı. Kendisinin birinci cildi neşredilmiş «Galatasaray Tarihi» adlı eseri ve Maarif Vekaleti Milli Talim ve Terbiye heyetince mekteplerde okutulması kabul edilmiş çeşitli okul kitapları vardır.
Fethi İsfendiyaroğlı, 10 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Première Livre de Lecture (Assadourian ile, 1923), Le Français Pour Les Turcs (M. Bonnafous ve L. Rolland ile - 4 Cilt, 1930) , Galatasaray Tarihi Cilt 1 (1952)