Fethi Çelikbaş

Siyasetçi ve devlet adamı Fethi Çelikbaş 12 Mart 1912'de Burdur'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden ve Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasal Bilgiler Okulu müdürlüğü ve onun devamı olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı yaptı. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti Burdur Milletvekili olarak ilk kez TBMM'ye girdi. Toplam 7 dönem milletvekilliği yaptı. Menderes kabinesinde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığını, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığını, yine Adnan Menderes Başbakanlığındaki 21. Hükümette İşletmeler Bakanlığını üstlendi. 1955'te Demokrat Parti'den istifa ederek Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1957 seçimlerinde Hürriyet Partisi'nden Burdur milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1957'de Hürriyet Partisi kendisini feshederek CHP'ye katıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Kurucu Meclis Odalar Temsilciliği yaptı. İhtilalden sonra CHP Burdur milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 26. ve 27. Hükümette Sanayi ve Enerji Bakanlığı yaptı. CHP'den ayrılarak Cumhuriyetçi Güven Partisine katıldı. Naim Talu hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev aldı. Cumhuriyet Senatosu Üyeliği yaptı (1972 – 1978). 12 Eylül darbesinin ardından 1987 seçimlerinde 18. dönem ANAP milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi.

Bibliyografya

Ekonomi Ders Notları (1942), Sanayi Bakanı Çelikbaş|ın, Rejime, Hukuka ve Memleket Menfaatlerine Aykırı Tutumu (Muammer Aksoy, 1963)