Feryadım Cilt 1

Yazar : Ahmet İzzet Paşa
İsbn : 9755510605
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Nehir Yayınları
Bahsi Geçen : Süheyl İzzet Furgaç

Hayatımın geçen yıllarını gözümde canlandırıyor ve düşünüyorum da, ileriki sayfalarda ibret bakışlarına arz ettiğim olayları ve mülahazaları içeren bir eser yazmayı aklımdan geçirdiğimi hiç bir zaman hatırlamıyorum. Gerçi gençliğe has olan bir safvet ve cesaret ve seçtiğim meslek ve sanat icabı vatanım için parlak olamasa bile, hayırlı bir tarih yapmak heves ve ümidine düşmüş, fakat yazmasını hatıra hile getirmemiştim. Diğer taraftan da ömrümüzün hiçbir döneminde herhangi bir sebeple kendimi savunmak zorunda kalacağımı tasavvur edemiyordum. Devlet hizmetine öyle içtenlik ve doğrulukla sarılmış, muhitim hakkında öyle bir iyi niyet beslemiştim ki, bir gün gelip herhangi bir suret ve sebeple tariz ve iftiraya uğramak ihtimali zihnimden ve hayalimden geçmemiş, Teselya Savaşı sonrasında uğramış olduğum mağduriyet ve sürgün de uyanıp ibret almama yetmemişti. Bunun için birkaç yıl öncesine hatıralarımı muntazaman kaydetmek, vesikaları saklamak ve hatta devlet işlerine ait yazı ve projelerimi bile şahsımın değil, hükümetin malı sayarak, suretlerini almak için kendimde hak görmemiştim. Bu sebeple eserimin bazı kısımları için çok sayıda doğrulayıcı belge ve yazılı deliller gösteremeyeceğim. Ancak bu eser yakınlarda yayınlanabilirse, olayların bizzat şahidi olan adaletli kimseler, içindekileri tasdik eder ve ümit ediyorum ki, içtenlikle söylediğim şeyler her zaman irfan erbabının ve gizliliklere aşina vicdanların itimadını kazanır. Eserimde bazı ikinci derecedeki olaylar ya unutma dolayısıyla yahut sözü uzatmama kastıyla zikrolunmamış veyahut tarih sırasına göre yanlışlıkla öne alınmış veya arkaya bırakılmış olabilir. İstihbarata dayalı bazı anlatımlarda istenmeden hataya düşülmüş, bazı mülahazalarda isabet edilememiş olmak da muhtemeldir. Fakat yazdıklarımın, önemli meselelerin şekil ve mahiyetini değiştirmek yahut çeşitli kimselerin bazılarını dostluk sebebiyle yükseltip, bazılarını da duyulan kızgınlık ve düşmanlık dolayısıyla haksız yere itham ve tahkir etmek suretinde kusura dayalı her türlü saptırmalardan uzak olduğunu temin edebilirim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Süheyl İzzet Furgaç Kitapları (2)