Ferruhzat Turaç

Ferruhzat Turaç 1908 yılında İstanbul'da doğdu. 1922 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'ni 1930'da bitirdi. Mezuniyetinden sonra kazandığı imtihan ile Fransa'ya gitti. Yurtdışına gitmeden önce imtihanı kazanan diğer arkadaşlarıyla Atatürk tarafından kabul ve taltif edildi. Fransa'da Grenobles ve Rennes üniversitelerine devam ederek "Licencié es lettres' oldu. Yurda dönünce, 1935'te Galatasaray Lisesi coğrafya öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığına tayin edildi. Bu görevinde 1951 yılına kadar kaldı, bu tarihten sonra 1958 senesine kadar Atatürk Erkek ve Pertevniyal liselerinde coğrafya öğretmenliği yaptı. Bu arada Bakanlık tarafından Milli Savunma Akademisi'nde görevlendirildi. 1959'da tekrar Galatasaray Lisesi coğrafya öğretmenliği ve Müdür Muavinliğine atanan Ferruhzat Turaç, 1966'ya kadar bu vazifede bulundu. O tarihte Muhittin Sandıkçıoğlu'nun Lise Müdürlüğüne atanmasından sonra Başmuavin olarak görev yaptı. Hem lisede hem de Spor Kulübünde çok çeşitli görevlerde hizmet etti. Örneğin Galatasaray Müzesinde 35 yıl görev yaptı ve müzenin bugünkü hale gelmesinde büyük emeği geçti. Kütüphane direktörlüğü de üstlendiği görevlerden bir başkasıdır. Ferruhzat Turaç 11 Nisan 1999'da İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Galatasaray Lisesi "Mekteb-i Sultani' 1868-1968 (Muhittin Sandıkçıoğlu ve Vefa Semenderoğlu ile, 1974)