Felsefenin Çağrısı

Yazar : Nermi Uygur
İsbn : 9753634471
Yayın Tarihi : Ağustos, 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 187
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yky

Bu kitap felsefenin felsefesi üzerine beş denemeyi kapsıyor. Amacı bakımından: "Felsefe nedir?" sorusuna belli bir aydınlık getirmeye savaşıyor. Ondan, doğrudan doğruya felsefenin incelediği tektek soruları çözmekten çok, temel yapısıyla tüm felsefenin kuruluşunu konu diye almakta; dolayısıyla, tektek felsefe sorunlarının da içini daha iyi görmeyi sağlamaktadır. Şu var ki konusunu çepeçevre işlemekten uzak. Deştiği birkaç kesitle yetiniyor. Gene de, felsefeyle ilgili birçok canalıcı güçlüğe parmak basmaktan geri kaldığı ileri sürülemez. Özel bir bilme alanı olarak felsefenin bağımsız varlığını girdi-çıktısıyla gözönüne seriyor yeryer. Yöntemi: bu varlığı anlamaya, felsefeyi felsefe yapan nitelikleri, her kez ayrı bir yaklaşmayla önyargısız betimlemeye dayanıyor. Onun için, bu kitabın, gerekince, felsefeyle ilgili doğru diye bellenmiş bazı yanlış sanılara aykırı düşmekten kaçınmadığını şimdiden söyleyeyim. Ama bu umduğum gibiyse, okunmasını zorlaştırmak şöyle dursun epeyce kolaylaştırır. Öyle ki, bu kitap yalnız filozoflara değil genel okurlara da seslenmektedir. Birinci baskıdan önemli ayrılığı yok bu ikinci baskının. Eski yazdıklarımı okurken, aradabir kendimi zor tuttuysam da, birinci baskının özce hiçbir yerine dokunmadım. Toputopu, daha önce gözden kaçmış birkaç dizgi yanlışını düzelttim; anlamı daha duru kılmak dileğiyle biriki noktalamayı onardım; bazı sözcüklerin yerine Türkçeye daha uygun düştüğünü sandığım başka sözcükler koydum; ilk baskıda bulunmayan "Dizin"inse, kullanış kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Birbakıma, değiştirilmemiş bir yeni baskı eldeki kitap. Ama bu, on-onbeş yıl önceki düşüncelerimin olduğu gibi kaldığını, bu düşünceleri bugün de tıpatıp benimsediğimi göstermez. Herşeyi olduğu gibi bıraktıysam, bunu, felsefedeki gelişmemin belli bir dönemini kapsayan bu çalışmanın, bir kez yayınlandığına göre, büründüğü kültür havası, başvurduğu dil olanakları, işlediği sorunlara yapışık ayrıntılar, yenmeye savaştığı kuramsal ve eğitimsel engeller,
******