Felaket Seneleri (1683-1699)

Yazar : Ahmet Refik altınay
İsbn : 9789753332521
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 152
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Fazıl Ahmet Paşa'nın ölümü Osmanlı Devleti için felaketin başlangıcı olmuştu. Hicri onuncu asırdan itibaren başlayan içişlerin bozulmasını, dışarıya karşı elde edilen başarılar ve sert önlemlerle durdurmayı başaran Köprülü ailesi, yirmi seneye yakın bir zamanda devletin onur ve saygınlığını yeniden kazandırmıştı. Şimdi bu çalışkan ve iş bilen ailenin siyaset sahnesinden çekilmesi devleti yine eski düzensizliklerle, yanlış yönetimlerle yüz yüze bırakacaktı. Köprülüzade'nin cesedi büyük bir acele ile lstanbul'a gönderildiği sırada kardeşi Mustafa Bey de sadrazamlık mührünü Edirne'de Dördüncü Mehmed'e teslim etmişti. O zamandan başlayarak Köprülü ailesi her türlü ilgiden yoksun, terk edilmiş ve unutulmuş bir halde yaşamaya başlamıştı. Köprülü ailesinden, Amca Hasan Ağa ile oğlu Hüseyin Bey, ihtiyar Köprülü'nün Küçük Oğlu Mustafa Bey ile Oğulları Numan, Abdullah ve Esat Beyler, Köprülü'nün kızları ve kız torunları kalmıştı. Bütün aile içinde, devlet hizmetinde Köprülü'nün damadı Kaymakam Kara Mustafa Paşa ile Hüseyin Bey bulunuyordu. Şimdi sadrazamlık mührünün Kara Mustafa Paşa'ya verilmesi, yönetim işinin Köprülü sülalesinden büsbütün alınmadığını zannettiriyor fakat gerçekte Köprülü ailesi hükümet işlerinden uzak bulunduruluyordu. Kara Mustafa Paşa, Devletin geleceğini yönlendirmeye başladığı zaman, kırk dört yaşında idi. Yüksek ve beyaz kavuğu altında kavisli kalın kaşları, gür ve siyah sakalı; böbürlenme, gurur, sertlik içeren ve insanın içine işleyen bakışları, kıymetli atlaslardan yapılmış işlemeli ipek elbisesi, kemerlerini ve sorguçlarını parlatan elmasları ve yakutları ile Osmanlı gösteriş ve tantanasına canlı bir örnek oluşturuyordu...
******