Felaket Günleri Mütareke Devrinin Feci Tarihi Cilt 1

Yazar : Maliye Nazırı Cavit Bey
İsbn : 9754100586
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 363
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Temel Yayınları

Bu anıların sahibi Cavid Bey, 2. Meşrutiyet devrinde imparatorluğun mali ve ekonomik politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde birinci derecede rol oynamış değerli bir siyaset adamıdır... Meşrutiyet inkılabından sonra ve İttihat-Terakki siyasetinde yıldızı parlayan eğer on kişi sayılırsa, bunların ilk beşi arasına onun ismini rahatlıkla koyabiliriz... İttihatçıların kimi posta memurluğundan sadarete, kimi hürriyet kahramanlığından Harbiye Nezaretine yükselirken, Selanik'te sıradan bir okul müdürü iken Cavid Bey'i de Maliye Nazırlığı koltuğu beklemektedir... On yıllık Meşrutiyet döneminin 4,5 yılı fiilen 1,5 yılı da gölgede olarak onun Maliye Nazırlığı ile geçmiş ve kazandığı bu şöhretini ölene kadar sürdürmüştür... Şu kadarını ifade edelim ki, 1908 ihtilalini gerçekleştiren genç kadro içinde en dikkate değer şahsiyetlerden biri Cavid Bey'dir. İttihat-Terakki kadrosu içinde kazandığı itibar ve edindiği kendine has özel yerini onun ilginç kişiliğine bağlamak gerekir... Aile kökeni, karakteri, dünya görüşü, siyaset üslubu ve trajik sonu itibariyle gerçekten ilginç bir kişilik... Bir kere İttihat-Terakki'nin gizli örgütlenme ve ihtilalci eylemlerdeki kıdemi diğerlerinden hiç de az değildir... Ancak o kendini, fazla ön plana çıkarmayan ve hayatını riske sokmayan rollere hazırlamıştır... Cesaret isteyen komiteci eylemlerin perde arkasında bulunarak, taktisyenliği seçecek ve üstün hitabet yeteneği ile 23 Temmuz şenliklerinin yıldızı olmayı başaracaktır... Cavid Bey teşkilat ve aksiyon adamı değil kürsü adamıdır... Derin bilgisi, geniş kültürü ve politik öngörüleri ile ittihatçı kadronun Manyasizade Refik gibi birkaç akademisyeni arasındadır... Kısaca o bir teorisyendir... Aktif fırka mücadelesinde ön planda değil, arka plandaki ikinci adam rollerini oynayacaktır... İttihat- Terakki'nin anasır kavgaları ve imparatorluk ideolojilerinden, çağdaş milliyetçilik veya Türkçülük çizgisine uzanan mücadelesinde o, "nötr" kalmıştır. Zira ittihat-Terakki'ye girilirken telkin edilen ve mensupları arasında "gizli bir iman derecesinde" yaşatılan bağlılık ruhunun, Cavid Bey'de diğerleri kadar kuvvetli olmadığı anlaşılmaktadır... (Devamı 2. Ciltte)
******Maliye Nazırı Cavit Bey

Oktay Aras Kitaplığındaki Maliye Nazırı Cavit Bey Kitapları (1)