Fazıl K. Gülçür

Prof. Dr. Fazıl Gülçür 1912 yılında doğdu. 1933 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Devlet imtihanını kazanarak Fransa'da Louis Le Grand Lisesi'nde Mathématique Spéciale okudu ve Sorbonne'da matematik ve istatistik doktorası yaptı. Bir süre Lille Üniversitesinde asistanlık yaptıktan sonra yurda döndü ve İstanbul Üniversitesi'nde Prof. Neumark'a asistan oldu. Askerlik hizmetini müteakip üniversitedeki görevinin yanında Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebinde Sigorta Matematiği ve İstatistik dersleri vermeye başladı. Prof. Fazıl Gülçür hem üniversitede hem de sonradan profesör olduğu İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde derslerine devam ederken 1979 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Ticari Hesap ve Mali Cebir (1940), Ticaret Muameleleri Tatbikatı (1943), Ticaret Muameleleri Matematiği (1946), Türkiye'de Tarım Sigortaları (1946), Tekaüt Sandıkları Teknik Heasapları Üzerine deneme (1947), Borsa Muameleleri İstatistik Metodları (1950), Calcul Economics (Paris -1964), İstatistik Metodları Araştırma teorileri (1964), İstatistik Teorisi (1964), İşletmelerde faliyet araştırmaları: programlama - organizasyon ve karar verme (1966), İstatistik Karar Teorileri (R.C. Henshaw ile -1969), Sigorta Tekniği (1971), İstatistik Araştırmaları Çözülmüş Problemler (1972), İstatistik Araştırmaları (1978), İstatistik Metodları (1979)

Oktay Aras Kitaplığındaki Fazıl K. Gülçür kitapları (2)