Fazıl Ahmet Hayatı ve Eserleri

Yazar : Hasan Ali Yücel
Yayın Tarihi : 1937
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 64
Ölçü : 12,5 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet Kitaphanesi
Bahsi Geçen : Fazıl Ahmet Aykaç

Meşrutiyet devrinde doğan, Fecri Atide birleşip sonra dağılan, bugün her biri ayrı ayrı bir yol tutmuş olan, o zamanın genç, bu günün olgun çağı edebiyatçılarından biri de Fazıl Ahmet Aykaç'tır. Meşrutiyet devrinde Fazıl Ahmet, eski yeni meslektaşlarının kıyafetine bürünerek onların hali ile alay eden şakacı bir sima olarak tanındı ve sevildi. Mevzularını kızdırarak okuyucularını güldüren Fazıl Ahmet, bu ariyet şekil içinde, daima mümtaz bir ben taşımıştır. Alaka ve tecessüslerini daldan dala kondurarak sözle ve yazı ile daima şaklayan bu düşünce bülbülünün hayatıyla da tanımakta bir bahar zevki vardır. Fazıl Ahmet, 23 Temmuz 1884 te, İstanbul'da Beyazıt'ta Yahni Kapan Sokağındaki evlerinde dünyaya gelmiştir ve kendisini seven bir eski ahbabının dediği gibi, dünyaya geldiğine de iyi etmiştir. Yazdığım bu doğum tarihiyle Fazıl Ahmed'e, hayatından bir sene kazandırdığım için müşterek dostumuzun Ali Canip'ten ve İsmail Habib'den daha çok beni seveceğinde şüphe etmiyorum. Çünkü Fazıl'ın tevellüt tarihi Rumi 15 Temmuz 1300 dür. Bu da Miladi tarihle 23 Temmuz 1884 eder, 1883 değil. Fazıl, rivayet e göre, küçük çaplı, uysal, çalışkan bir çocukmuş. İlk tahsili Numune-i Terakki'de başlar. Ayrıca evde Arapça ve Farsça de okuyor. Fakat babasının mutasarrıflıklarda dolaşması, onu İstanbul'da tahsiline devama imkân bırakmıyor. Harbiye'yi bitirip zabit olduktan sonra Erkânı Harbiye sınıfına ayrıldığı halde askerlikten ayrılmış olan babası Mehmet Cemal Bey Gümüşhane'ye mutasarrıf olunca ailesi oraya gidiyor. Fazıl, ilk tahsiline ora Rüşdiyesinde devam ediyor. Eski Maliye Vekili ve şimdi Gümüşhane meb'usu olan Bay Hasan, Fazıl Ahmed'in mektep arkadaşıdır. Fazıl, Gümüşhane'de, Rüşdiyeye devam etmekle kalmıyor, Medrese derslerini de takip ediyor. Hatta orada hıfza çalışıyor. Bir buçuk senede büyük bir muvaffakiyetle hıfzı dinleniyor. Küçük Fazıl Ahmet, Hafız Ahmet Efendi oluyor…
******