Fazıl Ahmet Aykaç

1884 yılında İstanbul'da doğdu. Öğrenimini İstanbul Fransız Lisesi'nde, ardından Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 20 yıl kadar liselerde öğretmenlik yaptı. 1927-1938 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Edebiyata şiirle başladı ve Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Fikir yazılarını çeşitli gazete ve dergilerde yayınladı. Eğitim, psikoloji ve felsefe alanlarında yazılar yazdı. Mizah ağırlıklı şiirleriyle oldukça ilgi topladı. 1967 yılında vefat etti. Fazıl Ahmet'in çok fazla bilinmeyen bir öyküsü vardır: Kulüp rakısının etiketindeki içki masasında oturan iki arkadaşın Atatürk ve İnönü olduğu söylenir. Oysa gerçek şudur: İnönü'ye benzetilen Cumhuriyet döneminin ilk grafikerlerinden İhap Hulusi, Atatürk sanılan ise şair Fazıl Ahmet Aykaç'tır. İhap Hulusi hazırladığı etikete Aykaç'la birlikte kendisini çizmiştir.

Bibliyografya

Divançe-i Fazıl (1913), Harman Sonu (1919), Kırpıntı (1924), Şeytan Diyor ki (1927), Tarih Dersi (1928), Hitabeler Şiirler Hicivler ve saire... (1934), Fazıl Ahmet (1934), Fazıl Ahmet Hayatı ve Eserleri (Hasan Ali Yücel, 1937), İkinci Sis (1952)