Fausto Zonaro Sarayın Son Başressamı - İkbâlden İdbâra

Yazar : Fatma Ürekli
İsbn : 9786052952467
Yayın Tarihi : Ekim, 2017
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 335
Ölçü : 19 x 29 cm
Yayınevi : Türkiye İş Bnkası Kültür Yayınları

Sarayın Son Başressamı Fausto Zonaro - İkbâlden İdbâra isimli bu kitabın hazırlanmasının temel gayesi, Zonaro ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarda üzerinde fazla durulmayan bir hususu, onun İstanbul’dan ayrılışının ana sebeplerini ve Osmanlı başkentinde geçirdiği son ve sıkıntılı günleri mercek altına yatırmak; ünlü ressamın kendi hatıralarına dair kaleme aldığı eserde dahi temas etmediği veya belki de dönemin şartları gereği söylemeye cesaret edemediği bazı karanlık noktaları gün ışığına çıkarmaktır. Burada işaret olunan hususlar, bugüne kadar dikkati çekmeyen ve orijinalleri Osmanlı arşivlerinde bulunan bazı vesikaların yardımıyla ele alınmıştır.
Osmanlı saraylarının, tarihî seyir içinde kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesine imkân veren mekânlar olarak da önemli hizmetler ifa ettiklerini biliyoruz. Bilhassa Fatih döneminden başlamak üzere, farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok sanatkâr (şair, ressam, mimar vb.) himaye edilmiş, başarılı olanlar sarayda istihdam edilmiş ve kendileri çeşitli vesilelerle maddi açıdan her zaman desteklenmiştir. Yüzyıllarca süren bu gelenek, 19. yüzyılda genişleyerek devam etmiştir. Bilindiği gibi 19. yüzyıl, Osmanlı Devletinde köklü değişikliklerin yaşandığı ve modernleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemdir. Dolayısıyla Osmanlı idarecileri pek çok alanda gözlerini Batıya çevirmişlerdir. Bu alanların içinde, kültür ve sanat faaliyetleri de önemli bir yer tutar. Resim sanatı ise, bu faaliyetler arasında çok daha fazla itibar görmüştür. Bu noktada Avrupalı ressamların öne çıktıkları görülür. Bu dönemde tercihen muhtelif Avrupa devletlerinden getirilen ressamlar, belirli sürelerle sarayda istihdam edilmişlerdir. Bu ressamların, çoğu zaman talepler istikametinde eserler ürettikleri görülür...

******