Fatma Sultan

Yazar : Ahmet Refik
İsbn : 9756491396
Yayın Tarihi : Temmuz, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 142
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : L&M

Bu kitap, haremden hayallere uzanan güzellerden bir güzelin, III. Ahmed'in biricik kızı Fatma Sultanın son dere-ce ilginç, ilginç olduğu kadar da talihsiz hayatını gözler önüne serer; dört yaşında iken muhteşem bir törenle Silahdar Ali Ağa ile evlendirilen, eşinin savaşta şehit olması üzerine on iki yaşında dul kalan, ikinci evliliğini de on dördünde, elli yaşlarında bulunan Nevşehirli İbrahim Paşa ile yapan genç bir kızın acılarını dile getirir. Zevk ve sefa içinde inleyen bir devrin; Lale Devri'nin kapısını aralayan bu eserde, sessiz çığlıklarla mühürlenmiş ve yirmi dokuz yaşında son bulmuş taze bir yaşamın yanı sıra, tarihi, edebi ve içtimai aydınlanmalara sebep olacak bazı ip uçları ve belgeler de bulmak mümkündür... Özellikle, III. Ahmed ile Vezir-i Azam Nevşehirli Damad İbrahim Paşanın yazışmaları, padişah ile veziri arasındaki samimi ve sıcak diyalogları yansıtması açısından önemlidir. Fatma Sultan isimli eser, Ahmet Refik tarafından hazırlanmış olup, Diken ve İnci Matbaası'nca İstanbul'da basılmıştır. Basım tarihi kaydedilmemiş olan eserin aslı Osmanlıcadır ve yetmiş bir sayfadan oluşmaktadır. Kitap hazırlanırken daha geniş kitlelere ulaşması düşünülerek dili sadeleştirilmiş ve rahatlıkla okunabilecek şekilde üsluplandırılmıştır. Bu çalışma yapılırken eserin aslından uzaklaşılmamasına özen gösterilmiştir. Okuyucunun o devrin tarihi dokusuna nüfuz edebilmesi ve o havayı soluyabilmesi için hatt-ı hümayun, telhis, tarihi belgelerden yapılan alıntılar ve konuşma cümlelerinde, XVII. yüzyıl Türkçesinin fonetik ve morfolojik özellikleri korunmuş; metnin hem orijinal, hem de bugünkü Türkçeye adapte edilmiş şekilleri verilmiştir. Bununla birlikte eserde geçen tarihi deyim ve terimlere, mekân ve şahıs isimlerine dipnot konulmuştur. Böylece, okuyucunun kafasında oluşması muhtemel soru işaretlerinin giderilmesi ve konunun rahatça kavranılması hedeflenmiştir. Kitap, tarafımızdan derlenen görsel malzeme ile zenginleştirilmiş, konuya uygun çeşitli gravürler ve Lale Devri'nin görgü tanığı olan Fransız ressam Jean Baptiste Vanmour' a ait on altı tablo ile desteklenmiştir. Keder ile sevincin, aşk ile ıstırabın, ihtişam ile sadeliğin kucaklaştığı bu hayat hikâyesini, yıllarca gönüllerde taht kuran sultanlara ithaf ederek âşıkane aşklara diyoruz!... Esra Keskinkılıç
******