Fatin Rüştü Zorlu

1912 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zorlu, Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1932'de Siyaset Dairesi II. Şubesinde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı, 1933'de asaleti tasdik olundu ve 1934'de askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı. 1935'de Siyaset Dairesi Genel Müdürlüğünde, 1936'da Hukuk Müşavirliğinde Müşavir Muavini, 1937'de Ticaret ve İktisat Dairesinde II. Şube Şefi, 1938'de Siyaset Dairesinde I. Şube Şefi, ve aynı sene Bern Büyükelçiliğinde (Birleşmiş Milletler İşlerine bakmak üzere) Başkatip, 1939'da Paris Büyükelçiliğinde Başkatip, 1941'de Siyaset Planlama Dairesinde Müdür, 1942'de Kuybişef (Moskova) Büyükelçiliğinde Başkatip, Ortaelçilik Müsteşarı, 1943'de Beyrut Başkonsolosluğunda Başkonsolos, 1946'da Ticaret ve İktisat Dairesinde Umum Müdür, 1949'da Ticaret ve İktisat Dairesinde Daire Reisi, 1950'de Umumi Katiplik İktisadi İşler Muavini, 1951'de Devlet Bakanlığında Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatında Genel Sekreter, 1952'de Kuzey Atlantik Paktı Paris Türkiye Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci olarak atandı. 1954 yılında yapılan seçimlerde DP'den Çanakkale Milletvekili seçildi, 1957-1960 yılları arasında da Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 27 Mayıs askeri darbesi ile birlikte tutuklandı. Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı. Cezası 16 Eylül 1961'de infaz edildi.

Bibliyografya

Devlet ve Hizmet Adamı Fatin Rüştü Zorlu (Av. Orhan Cemal Fersoy, 1979), Fatin Rüştü Zorlu'nun Öyküsü (Semih Günver -1985), Fatin Rüştü Zorlu Gerçeği (Mehmet Arif Demirer -2009)