Fatih'in Sosyo-Ekonomik Yapısı

Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 215
Ölçü : 165 x 235 cm
Yayınevi : Fatih Belediye Başkanlığı

Kentler, idari ve dini merkezler olduğu kadar sanayi ve ticaret merkezleridirler. Eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri ise, kent hayatının ayrılmaz unsurlarıdır. Kentler değişik coğrafyalardan, değişik ülkelerden, değişik kültürlerden, değişik dil ve dinlerden insan ve toplumlarla ne kadar süre ve ne kadar yoğun alışverişte bulunur ve kaynaşırsa o derece zengin tarihi ve kültürel kimliğe sahip olacaktır. Benzer şekilde, kentlerin değişik noktalarında o dönemdeki insanların hayat ve varlık anlayışları, değer yargıları, tutum ve davranış tarzları zarafet ve incelikleri, duygu ve düşünce derinliklerine ilişkin izler bulunabilir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethinden sonra Osmanlı Devletine başkent olan İstanbul gerçek bir ticaret, sanayi, bilim, kültür ve sanat merkezine dönüşmüştür. İstanbul'un bir semti olarak Fatih bu gelişmelerin merkezinde yer almıştır. Adını da fetih olayının kahramanı Fatih'ten alan bu semt, Osmanlı Devleti'nin bilim, kültür ve sanat alanındaki zenginliğini yansıtan bir açık hava müzesi konumundadır. Diğer taraftan, Fatih, İstanbul'da Bizans dönemine ait eserlerin de en yoğun olduğu ilçelerden biridir. 1950'li yıllarda başlayan iç göç ve nüfus akımıyla birlikte İstanbul'da ve Fatih'te başlayan sağlıksız kentleşme ve yapılaşma, tarih i ve tabi i dokuda onarılmaz yaralar açmıştır. Kentlere ruh ve canlılık veren unsurlar olarak insanların tutum ve davranışlarında, ilgi ve dikkatlerinde iktisadi faaliyet alanlarında, sosyal ve kültürel değerlerinde meydana gelen değişme ve yozlaşmaların Fatih'in tarihi ve kültürel mirasının gereğince ve yeterince korunamadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu noktada genel ve yerel yönetim birimlerinin gerekli tedbirleri zamanında alıp uygulamada zaafa düştüğünü de belirtmek gerekmektedir. Oysa Avrupa'da ve dünyanın başka kentlerinde, sanayileşmeye ve kentleşmeye paralel olarak kentlerin tarihi ve kültürel kimliğinin nasıl başarıyla korunup yaşatıldığına ilişkin çok sayıda örnek göstermek mümkündür. İstanbul Belediyesinin Büyük Şehir belediyesine dönüştürülmesiyle birlikte ilçe belediyesi haline getirildiği 1984 yılından bu yana daha yoğun bir ilgi ve hizmet imkânına kavuşan Fatih, tarihi ve kültürel dokunun korunması, alt yapının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin genişlemesi ve kültürel faaliyetlerin zenginleşmesinde olumlu adımlara sahne olmuştur. Fatih'in bugünkü durumunun her yönüyle anlatılması ve gelecekteki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleşti
******