Fatih'in Harem Notları

Yazar : Prof. Mehmet Ferit Ulusoy
İsbn : 9786055416119
Yayın Tarihi : Mayıs, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 10,5 x 17 cm
Yayınevi : Truva Yayınları

"Osmanlı Hanedanı Saray Notları", bir dönemin yazılmamış tarihi olarak, 1. ciltte toplanmış bulunuyordu. Bu notlar, pek çok Osmanlı Saray adamı ve kadınının katkısı ile oluşmuş, fakat üç kişinin kalem çalışmaları ile vücut bulmuştur: Abdülkerim Osmanoğlu, M. Ferit Ulusoy, Hanzade Ulusoy (Bozdağ). Bana aktarıldığına göre; sonradan yazmak fikri, Abdülkadir Efendi ile İkbal Pesend Hanım arasında yapılan bir görüşme sırasında düşünüımüş, bilgilerin ve belgelerin toplanmasına girişilmiş, fakat Hanedanın yurt dışına çıkmaları gerekince, o güne kadar toparlanan bilgi ve belgeleri Abdülkadir Efendi yanına alarak yurtdışına çıkmış; ama pek vakit bulamadığından, üzerinde çalışamamış ve oğlu Mehmet Ferit, "Devletler Hukuku" üzerinde doktorasını verip Budapeşte Üniversitesi'nde göreve başlayınca belge ve bilgileri kendisine aktarmıştır. Babası gibi, Sarayın yaşamını ayrıntıları ile bilen M. Ferit, belgelerin aydınlığında monografileri hazırlamış, daha sonra babasının başladığı birinci ciltte yayımlanan bölüme geldiği zaman devreye, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde okuyan kızı Hanzade girmiştir. Bu, sadece "Hanedan mensupları arasında okunmak için" yazılmış özel bir çalışmayı kamuya ve TARİH'e açmakta hakkım olup olmadığını uzun uzun düşündüm. Sonunda: Tarihin "Ayrıntılara kadar her şeyi bilmek" hakkı olduğunu düşünerek, yayımlanmasına karar verdim. 2000 yılında Fas'ta ölen Hanedan Başkanı Abdülaziz Osmanoğlu'nun bana yazdığı 30 Mayıs 1981 tarihli uzun mektubunda şöyle diyordu: "HANEDAN! ve TARİHİ yeni bir anlayışla sunmak, bir manada tarihi gerçekIere oturtmak demekir..."
******Prof. Mehmet Ferit Ulusoy

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Mehmet Ferit Ulusoy Kitapları (2)