Fatih ve Fütuhatı - II - Adalar Denizi ve Akdeniz Fütuhatı

Yazar : Prof. İsmail Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 199
Ölçü : 24 x 34 cm
Yayınevi : İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Şark ve Garp çekişimi Osmanlılar zamanında başlamış bir tarih olayı değildir. Çok eski çağlardan beri Garbın Şarkta gözü vardı. Şark, onlar için bir refah ve huzur cenneti idi. Büyük bir vahşet ve dehşetle Garptan Şarka doğru akıp gelen haçlı akınlarının hakiki amaçları, içlerini kemiren ihtiraslar, birçok ünlü şairlerin hakkında menkıbeler, zafernameler yazmış oldukları Mukaddes Şehir Kudüs'ü almak değil, derelerinden altınlar akan, dağlarından zümrütler fışkıran Şarkta yerleşmek, Şarkın o saadet ülkelerini kendilerine mal ederek oralarda prenslikler, kontluklar, krallıklar kurmaktı. Bu amacı ilk benimseyenler de Latinler, onların da başlarında Franklar geliyordu. Theo Lavale'nin şu sözlerini okumak bu noktayı tamamıyla anlatmak için kâfi bir vesikadır…
******