Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u Nasıl Aldı

Yazar : Muallim Fuad Gücüyener
Yayın Tarihi : 1953
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 38
Ölçü : 20 x 28 cm
Yayınevi : Gücüyener Yayımevi

Babasının vefatını Manisa'da haber alan Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındadır. Haberi aldığı gün, atına biniyor, maiyetinde olanlara: - Beni sevenler, ardım sıra gelsinler! Diyerek Manisa'dan ayrılıyor. İki gün içinde 599 kilometre yol giderek (Gelibolu) ya, oradan da (Edirne) ye ulaşıyor, Onu karşılayanlar arasında Başvezir Halil Paşa ile kendisini beğenmeyen, fikirlerine taraftar olmayan yüksek mevki ve rütbe sahibi beş on kişiden başka, herkes, bütün Edirne halkı, vefat eden padişahın acısını unutuyorlar; yeni padişahın gelişinden memnun oluyorlar... Bu memnuniyeti, çok zeki ve sezgin olan Sultan Mehmet, yüzlerde okuyor. Ertesi gün... Biat merasiminin icrasına başlanıyor. Bu merasim esnasında Halil Paşa, çekingen bir halde uzakta duruyor. Vaktiyle padişahlığı 14 yaşındaki Sultan Mehmed'e çok gördüğü için olacak, kendisine karşı kin ve garaz beslediğini düşünerek hayatının tehlikede olduğunu zannediyor. Sultan Mehmet, onun bu düşünce ve zannını sezmiştir. Yakınında bulunanlardan birine: - Vezirler niçin yanıma gelmiyorlar? .. Bilhassa Halil Paşaya söyleyiniz de, bulunması adet ve usulden olan yere gelsin!.. Demekle onu hislerine kurban etmeyeceğini belirtiyor. O gün... 1451 senesi Şubat ayının 13 üncü Cumartesidir. İlk iş olarak; adına (Meryem Sultan) denen ve babasının zevcelerinden üçüncüsü olan (Mari) yi Sırbistan'a gönderdiği gibi, şehzade küçük Ahmed'i de hamamda boğduruyor. Eğer o gün, babasının dördüncü zevcesi olan Fransız prensesi hayatta olsaydı, mutlaka, küçük Ahmed'in annesi olan bu kadını da Fransa'ya yollardı. Fakat 0, daha evvel ölmüştür. 21 yaşında babasının vefatını müteakip ikinci defa tahta çıkan (Sultam Mehmed) i şeklen ve şahsında topladığı büyük meziyetleriyle sizlere şöylece tarif edebilirim...
******Muallim Fuad Gücüyener

Oktay Aras Kitaplığındaki Muallim Fuad Gücüyener Kitapları (1)