Fatih Rehberi

Yayın Tarihi : 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 188
Ölçü : 17 x 25 cm
Yayınevi : Fatih Belediye Başkanlığı

Denizin şah damarı ile güzel karanın muhteşem uyumu. 8500 yıldan beri tarihi birikimlerin değişik kültürlerin potalarında yeniden yorumlandığı yer. Erguvanın selviye, lalenin güle, mermerin ahşaba âşık olduğu, medeniyetleri ile tarihe önemli izler bırakan şehir: İstanbul Dünya 1500 yıl, 125 hükümdarla buradan yönetilmiştir. Dünyanın en değerli sanat eserleri, bilim adamları, zanaatkârlar, sanatkârlar hep bu şehre gelmişlerdir. Toplanan vergiler ve ticari metalar burada değerlendirilmiştir. Bunca sanat, bilim ve siyaset erbabıyla bir araya gelen güç, suriçini dünyanın en önemli mekânı; siyasetin, askeri gücün, sanatın, bilimin ve ticaretin merkezi haline getirmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde bu zengin maddi kültürün yanında, dünyanın başka bir yerinde görülmemiş çeşitli renklerin, dillerin ve dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı zengin bir manevi kültür merkezi olmuştur. Latin istilaları esnasında yakılıp yıkılan ve yağmalanan pek çok esere rağmen, bugün suriçi İstanbul, dünyada metrekaresine en çok tarihi eser düşen yegâne şehirdir. Dünyanın çeşitli yörelerinden pek çok sanat eseri veya yapı malzemesi getirilerek meydanlar süslenmiş; eserler meydana getirilmiştir. Hatta pek çok yapı malzemesi defaatle değişik eserlerde kullanılmıştır...
******