Fatih İstanbul'u Ne Şekilde Aldı?

Yazar : Ali Rıza Sağman
Yayın Tarihi : 1947
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 375
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Ahmet Sait Matbaası

"Türkler, İstanbullu nasıl aldılar?", "İstanbullu nasıl aldık?", "Fatih İstanbul'u nasıl aldı?" vesaire gibi suallere cevap olarak meydana gelen hayli eser gördük. Fakat bu kitaplar, "İntikad" ve "Tenkid"' cihetlerine pek yaklaşmayıp, gerek doğu, gerek batı eserlerindeki rivayetleri ya aynen, ya özetleyerek benimsemiş şeylerdir. Bugün artık kritiğe dayanan, daha ilmi, daha mantıki ve daha kat'i yazılara İhtiyaç vardır. İlgililerin, meraklıların huzurlarına sunmak cesaretini gösterebildiğim bu naçiz eser, bu uzun muhasaranın ve ünlü fethin 29 Mayıs sabahına bağlı olaylarını bahis mevzuu yapacak, bu hususta batıda, doğuda birbirine tam zıt olarak dolaşmaktaki iki düşüncenin çarpışmasından doğan "hakikati" belirtmeğe çalışacaktır. Ancak; bu özel konu ile ilgili bütün meseleleri ve olayları da gereği gibi tafsilatıyla göz önüne sevkedecektir. Bu suretle yeryüzü tarihinin en ünlü ve en hayırlı fethi hakkında derli toplu ve hakiki bilgiler sunmağa uğraşacaktır. O halde biz de sorabiliriz: İstanbullu nereden ve nasıl girerek fethettik? Sual, ihtimal ki birçokları gibi, sizi de gocunduracak ve hayrete sevkedecek. "İstanbul'u nasıl fethettiğimiz belli değil mi", ki böyle bir suale lüzum görülsün?!" yollu düşünceler, zihin sahanızı dolduracaktır... " Yıllardan beri yaptığımız araştırma ve incelemelerin vardığı neticeye bakarak, sizin şüphe ve sualinize cevap veririz. Bu suallerin cevaplarını ve başka birçok hakikati bu kitapta bulacaksınız.
******Ali Rıza Sağman