Fatih Devri Fıkraları

Yazar : Dr. A. Süheyl Ünver
Yayın Tarihi : 1947
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 55
Ölçü : 14,5 x 21 cm
Yayınevi : Varoğlu Yayınevi

Fatih Orta Zamanı İstanbul fethiyle kapamış, yeni bir devir açmış ve bu cihetle zamanında ve ölümünden sonra bugüne kadar Şark ve Garpte şahsiyeti, meziyetleri, muasırlar dilden düşürülmemiş, zamanlar geçtikçe bu doğru rivayetler nakledenlere göre bir takım farklar gösterdiğinden kısmen efsanelere dönmüştür. Bazı rivayet1er tarihlerde vardır. Bir kısmı biyografik eserlere geçmiştir. Çoğunu halkın hala anane ile gelen geleneklerinden öğreniyoruz. Bir kısmı, latifeli fıkralar mecmualarında yer almıştır. Mühim bir kısmı bildirdiğimiz kaynaklar işaret olunarak alınmıştır. Bunlar şimdiye kadar rastladıklarımızın üçte ikisidir. Araştırmalarımız ilerledikçe daha değişik olanlarına da tesadüf olunacağı şüphesizdir. Nerede rast gelinirse mehazları bildirmek şartıyla toplanmalıdır. Zira her birisinde ayrı bir mana gizlidir, bu noktalardan hepsinin ayrı bir önemi vardır…
******Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver