Farklı Pencereler Farklı Manzaralar: Sosyal Bilimlerde Yöntem Taryışmaları

Yazar : Derleyen: Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
İsbn : 9789944157575
Yayın Tarihi : Ocak, 2013
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 16 x 23,5 cm


Genel olarak sosyal bilimlerde ve özel olarak da Siyaset Bilimi ve al: disiplinlerinde yöntemsel tercihlerin “alet kutusu” metaforuyla tanımlanması yaygın bir pratiktir. İdeal bir sosyal bilim öğrencisinin anketten derinlemesine görüşmeye, Bayesgil istatistikten etnografik araçlara kadar her konuda donanımlı olması ve araştırma sorunsalı çerçevesinde en uygun/etkin aracı yöntemsel alet kutusundan seçip kullanması beklenir. Başka bir araştırma sorusu, başka bir aleti gerektirdiğinde de; o alet yine kutuda mevcut ve sosyal bilimciler öğrencisinin emrine hazır şekilde bulunacaktır.
Uzun soluklu Siyaset Bilimi öğrencileri ve zaman zaman yöntem öğreticileri olarak bu metafora sık sık başvurduğumuzu itiraf etmeliyiz. Neredeyse doğuştan yöntemsel tartışmalara mesafeli duran öğrencilerimize “diğer” yöntemin, kendi yöntemine çok da uzak durmadığını; hatta bütün yöntemlerin aynı kutuda bulunduklarını söylemenin en iyi yolu; alet kutusu metaforuna başvurmak gibi gözükmektedir.
Öte yandan, sahada çalışma yapan, ayakkabılarını sokağın çamuru, ellerini de kitapların tozuyla kirleten; araştırma nesnesi tarafından defalarca şaşırtılmış sosyal bilim pratisyenleri olarak da, yöntemler arasındaki mesafenin anlattığımız kadar yakın olmadığının da farkındayız. Gerçekten de sosyal bilim öğrencisinin tercih ettiği yöntem, deri gibi vücudunu sarıyor ve fikrinizi değiştirdiğiniz kadar kolaylıkla da derinizi değiştiremiyorsunuz. Siz fikren özgürleştiren, (varsa) gerçeği daha iyi keşfetmenizi/anlamanızı/yorumlamanızı sağlayan yöntem tercihiniz; bir süre sonra hareket alanınızı kısıtlayan bir kafese dönüşebiliyor...

******