Faik Sabri Duran

Coğrafyacı ve yazar Faik Sabri 1882'de Üsküdar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1908'de Fransa'ya gönderildi. Öğrenimi bitince (1912) yurda döndü ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nde coğrafya öğretmenliği yaptı. Yeni coğrafyanın yurdumuzda yerleşmesinde katkıları oldu. 1920'den sonra öğretmenliğin yanı sıra idari hizmetlerde de bulundu. 1941'de Birinci Coğrafya Kongresi'nin çalışmalarına katıldı. Türk Coğrafya Kurumu'nun kurucuları arasında yer alan Faik Sabri Duran, Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk ülkeler coğrafyasıyla ilgili kitaplarını hazırlamıştır Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, Sorbonne Üniversitesi mezunu, Darül-Fünun, Mülkiye Mektebi, Yüksek Muallim, Maliye Mekteplerinde ve Galatasaray Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapmış olan Faik Sabri Duran'ın Kanaat Kitabevi tarafından yayınlanan kıtalar ve Osmanlı Coğrafyasına ait eserleri önemlidir. Faik Sabri Duran 1943 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Osmanlı Coğrafya-i İktisadisi (1913), Asya Asya-i Şarki Adaları Afrika (1915), Yeni Avrupa Coğrafyası (1915), Amerika ve Avustralya (1916), Türkiye Coğrafyası (1929), Jül Vern Hayatı ve Eserleri (1932), Büyük Devletler ve Komşu Hükümetler Coğrafyası (Behçet Güçer ile,1933), Hayvanlar Alemi (1934), İstanbul'dan Londra'ya Şileple Bir Yolculuk (1934), Coğrafya'ya İlk Adım (1934), Arzın Merkezine Seyahat (1934), Nereden Geliyoruz (1934), Coğrafya Kıraatleri (1934), Yeryüzü Gökyüzü (1935), Bir Türk Kızının Amerika Yolculuğu (1935), İlk Atlas (1937), Orta Atlas (1937), Büyük Atlas (1937), Umumi Coğrafya Dersleri Lise I (1938), Akdeniz'de Bir Yaz Gezintisi (1938), İnsanlar Alemi (1939), Coğrafya III (1943), Kaşifler Alemi (1944)