Faik Melek

Diplomat Faik Melek. 1924 yılında Antakya'da doğdu. On bir yaşında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta ve lise öğrenimini Ankara Maarif Koleji'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Şubesini bitirdi (1946). Aynı yıl sınavını kazanarak Dışişleri Bakanlığına girdi. Dışişleri Bakanlığının çeşitli kademelerinde iç ve dış görevlerde bulundu. NATO Dairesi Genel Müdürü iken 1971 yılı sonunda Cezayir'e Büyükelçi olarak atandı. Daha sonraki yıllarda Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı (1979), Madrid Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansında Türk Delegasyon Başkanı (1980), Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçisi (1982) ve son olarak da Paris Büyükelçisi (1986) olarak görev yaptı. Emekliye ayrıldığı 1989 yılından itibaren anılarını yazdı. Dış politika konularıyla ilgili söyleşi ve açık oturumlara katılarak alanındaki bilgileri kamuoyuna aktardı. Anılarını "Hepsi Geldi Geçti - Dışişlerinde 43 Yıl' adlı kitabında topladı.

Bibliyografya

Hepsi Geldi Geçti Dışişlerinde 43 Yıl (1994), Türkler İdaresinde Cezayir/L'Algérie Sous Les Turcs (1996)

Oktay Aras Kitaplığındaki Faik Melek kitapları (1)