Faik Konitza

Faik Konitza 15 Mart 1876'da, Konitza'da (Yunanistan) doğdu. Aile Tepedelenli Ali Paşa'dan gelmektedir. Konitza ilköğrenimine İşkodra'da bir Cizvit okulunda başladı. Daha sonra aile İstanbul'a göç etti. Faik Konitza eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Mezun olduktan sonra Fransa'ya giderek Lysieux Kolejine yazıldı. 1894'de Montpellier Üniversite'sine girdi. Üniversite bittikten sonra Paris'e geçen Konitza Arnavutluk'un Osmanlılardan ayrılıp bağımsızlığa kavuşması için çalışmalara başladı. 1897'de Brüksel'de "Albania' dergisini çıkardı. Bu çalışmalarından sonra Sultan tarafından gıyabında idam cezası verildi. 1903'de Osmanlıların Paris büyükelçisi dışişleri görevlilerini Konitza'nın cezasından haberdar etmesi Konitza'nın kenti terk ederek Londra'ya yerleşmesine sebep oldu. Konitza, aynı yıl ünlü Fransız şair, yazar, düşün adamı Apollinaire ile tanıştı. Bu dostluk dolayısıyla Apollinaire yazılarında zaman zaman Arnavut milliyetçiliğini öven konular ele aldı. İki arkadaşın sürekli yazışarak birbirlerine gönderdikleri mektuplar hem tarihi, hem edebi hem de sosyal yönden dönemi aydınlatan önemli vesikalardır. 1909 yılında Konitza Amerika'ya giderek Boston'a yerleşti. 1928 Ekim ayında Konitza Amerika ve Arnavutluk arasında imzalanan bir dostluk anlaşması nedeniyle Arnavutluk'a gitti ve toplantılara katıldı. Sonra Amerika'ya döndü. 1939'da İtalya'nın Arnavutluk'u işgalinden sonra 1942 yılında, sürgündeki kral Zogo, Konitza'yı Washington temsilciliğine atadı ve Arnavutluk'un kurtuluşu için çalışmasını istedi. Faik Konitza 15 Aralık 1942'de Amerika'da öldü.

Bibliyografya

Apollinaire ve Faik Bey (Luan Starova -1998), Faik Konitza Selected Correspondence 1896-1942 (Bejtullah Destani -2003)

Oktay Aras Kitaplığındaki Faik Konitza kitapları (1)