Fahrettin Ardan

Prof. Dr. Mustafa Fahrettin Ardan 25 Mart 1916'da İstanbul'da doğdu. 1935 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek tahsilini Zürich Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Yurda döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademik kariyere başladı. 1943'de asistan, 1948'de doçent ve 1960'da profesör oldu. İTÜ İnşaat Fakültesi'nde çelik konstrüksiyonlar ve çelik yapılarla ilgili dersler verdi. Prof. Ardan 1982 senesinde emekli oldu ve serbest müşavir olarak mesleğini sürdürdü. Fahrettin Ardan 7 Aralık 2012'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Çelik Yapı Elemanları (1959), Teknik Mekanik (1963), Kaynaklı Çelik Yapılar (1974), Çelik Izgara Kirişli Yol Köprüleri (1976), Çelik Demiryolu Köprüleri İçin Hesap Esasları

Oktay Aras Kitaplığındaki Fahrettin Ardan kitapları (3)