F. Ethem Karatay

Fehmi Ethem Karatay 5 Ekim 1888'de İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Divanyolu'ndaki Burhan-ı Terakki'de yaptı. 1909 yılında Mekteb-i Sultani'den mezun oldu. Daha sonra Sanayi-i Nefise'nin mimarlık bölümünü bitirdi. 1. Dünya harbinden sonra Nişantaşı Gazi Osman Paşa ve Üsküdar Sultanilerinde Fransızca öğretmenliğine tayin oldu. 1925'de Darülfünun kütüphanesine müdür olarak atandı ve mesleğinde ihtisas yapmak üzere Maarif Vekaletince Paris'e gönderildi. Dönüşünde kütüphanedeki görevine devam eden Karatay 15 yıl gibi kısa bir sürede 140,000 basma ve yazma eserin fiş ve kataloglarını hazırladı. Kütüphanecilikle birlikte Fransızca öğretmenliğini de devam ettirdi, 1926'dan 1936'ya kadar Harbiye, Fen Tatbikat ve Topçu okullarında daha sonra da 1937'de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda öğretmenlik yaptı. Aynı yıl Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümeni'ne üye seçildi. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Müdürlüğünden emekliye ayrıldı. Aradaki yıllarda Dolmabahçe Sarayı ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki kütüphanelerin düzenlenmesi işini üzerine aldı ve kataloglarını hazırladı. Ölümüne kadar devam eden son görevi ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin tasnif edilip kataloglarının hazırlanmasıdır. Son olarak yazıp yayınladığı yedi ciltlik Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi kataloglarıyla Fehmi Ethem Karatay yalnız yurt içinde değil, yurt dışında bilhassa oryantalistler arasında daima büyük bir Türk kütüphanecisi olarak anılmaktadır. Ethem Karatay 20 Ocak 1968'de vefat etti.

Bibliyografya

Kitabiyat (1341), Kütüphanecilik (1341), Tasnifi Aşar-ı Kavaid (1343), Les Manuscrits Orientaux Illustrés de la Bibliothèque de l'Université de Stamboul (Ivan Stchoukine ile, 1933), Alfabetik Katalog Kaideleri (1941), İstanbul Üniversiteleri Kütüphanesi Farsça Basmalar Kataloğu (1949), İstanbul Üniversitesi Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu (1958), İstanbul Üniversitesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu (1956), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu (2 Cilt -1961), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu (2 Cilt -1961), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu (3 Cilt -1962-1966)