Eyüp Sultan Loti Kahvesi Çevresi

Yazar : M. Mes'ud Koman
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe+Fransızca
Sayfa Sayısı : 18
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Güler Basımevi

Eyüp Sultan sırtlarında Türk dostu Fransız yazarı Pierre Loti'nin adını taşıyan tarihi kahveye çıkmak için, deniz yolu tercih edildiğinde, Galata Köprüsü'nün yan tarafından Haliç vapuruna binilir. Karadan gitmek için de iki yol vardır: Birisi, şehirden Edirnekapı surlarının dışına çıkılarak Eyüp çarşısına inen yeni yol, öbürü Unkapanı'ndan eski Bizans caddesi olan, Haliç'e paralel şekilde giden eski yoldur. Eyüp vapur iskelesi, sağında yeşillikler arasında beyaz mezar taşlarının süslediği sırt, Haliç'in uzaklarından dikkati çeken Pierre Loti kahvesi çevresidir. Eyüp semti mezarlıkları; tarihte çok ünlüdür. Burada nice hanım sultanlar, saray mensupları, sadrazamlar, şeyhülislamılar, vezirler, kumandanlar, din ve tasavvuf, ilim ve fikir, şiir ve sanat adamları gömülüdür. Bunlardan bazıları hususi türbelerinde, çoğu ise, umumi mezarlıklarda ebedi uykularını uyumaktadırlar. Eyüp mezarlıklarını usanıp yorulmadan adım adım dolaşmak, burada gömülü olanlardan, her hangi bir suretle Türk Tarihinde yer almış büyüklerin mezarlarını ve kitabelerini tespit etmek, her halde güç, fakat başarılması gereken hayırlı bir iştir. Tarihimize yeni gerçekler kazandıracak olan böyle bir araştırmayı şimdilik bırakarak, Loti Kahvesi çevresinin tanıtılmasına geçeceğiz. Eyüp Sultan'ın oyuncakları da meşhurdu. Bunlara ait aşağıdaki satırları İstanbul folkloruna emek vermiş Halit Bayrı'dan naklediyoruz: "Eyüp'te ne zaman oyuncak yapılmaya başlandığını belirtmek bu gün imkansızdır. Yalnız Eyüp çarşısını vaktiyle başından sonuna kadar oyuncakçı dükkanlarının doldurmuş olduğu muhakkaktır. Eyüp oyuncakçıları iptidai malzeme olarak tahta, deri, teneke, çamur ile her renkte sulu, yağlı ve her çeşit boyadan başka bir şey kul1anmazlardı, yaptıkları oyuncaklar araba, beşik, dümbelek, darbuka, davul, tef, düdük, kemençe ve kumbara, havan, yayık, hacıyatmaz, kaynana zırıltısı, kursak düdük, salıncak, şakşak, topaç gibi şeylerdi...
******