Eve Düşen Yıldırım Hikayeler 3

Yazar : Nahid Sırrı Örik
İsbn : 9753291841
Yayın Tarihi : Nisan, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 216
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Oğlak Yayıncılık
Bahsi Geçen : Nahit Sırrı Örik

Her eve yıldırım düşebilir ve sadece bazı evlerde paratoner vardır. Nahid Sırrı Eve Düşen Yıldırım'da paratonersiz evlerden birinin hikâyesini yazar. Yıl 1931 ve yazar Ankara'dadır. Eylül ve Ekim aylarında bu uzun hikâyesini tamamlar. Ertesi yıl, hikâye Milliyet'te on dokuz sayı tefrika edilir (Nu.2237-2255, 5- 23 Mayıs 1932); ama Nahid Sırrı'nın ebedi kaderi bir kere daha kendini gösterir ve eseri okuyucunun çokça ilgisini çekmez. Buna rağmen, iki yıl sonra Eve Düşen Yıldırım'ın hem Ankara'da, hem de İstanbul'da basıldığını görmek şaşırtıcı (Ank., 1934, Akba Ktbv., 106 s.; İst., 1934, Burhaneddin Matb., 104 s.). Eve Düşen Yıldırım, okuduğu hikâyede girift ve heyecanlı olaylar arayan okuyucu için hiç çekici değildir. Nahid Sırrı'nın o kendine has incelikler taşıyan anlatımıyla çizdiği figürler ve özel dikkat gerektiren teferruatlarla bezeli, ağır gelişen olay örgüsü de devrin genel okur tipine sıcak gelmez. Daha özel bir okur grubu ise, hikâyenin ortahalli bir aileyi anlatmasına rağmen, böyle bir ailenin taşıdığı düşünülen bütün karakteristikleri yansıtmadığı fikrindedir. Onlara göre, eserin ne sosyal bir tez taşıdığı, ne de derin ruh hallerini aktardığı söylenebilir. Yazarın üslubu "biraz Babıalice" bulunur. Hikâyenin "az çok" orijinal tek yanı olarak mahalliliği gösterilir…
******