Etienne Manach

Etienne Manach 3 Şubat 1910'da Brötanya'da (Fransa) doğdu. Liseyi Paris'te Lycée Buffon'da okudu. Daha sonra Sorbonne'da felsefeden lisans, Ecole Normale Supérieure'de lisansüstü eğitimi aldı. Kısa bir öğretmenlik dönemi ve askeri görevden sonra 1938'de Galatasaray Lisesi'ne felsefe ve Fransız Edebiyatı öğretmeni olarak atandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında hem Türkiye'de hem de Balkan ülkelerinde Fransız Direniş Harekâtı için çalıştı. 1945-1951 yılları arasında Çekoslovakya'da elçilik sekreteri ve konsolos olarak görev yaptı. 1951 yılında Fransa'ya geri döndü ve 1969'a kadar değişik hükümetlerde idari ve siyasi görevler yaptı. 1960-1969 yılları arasında Vietnam Savaşı sırasında Amerikalılarla Hanoi arasında arabulucu olarak çalıştı. 1969 yılında Mao'nun Çin'ine Fransa Büyükelçisi olarak atandı. Bu görev emekli olduğu 1975 yılına kadar sürdü. 1984 yılında, Türkiye ile Fransa arasındaki bazı sorunları çözmek için Başkan Mitterand tarafından özel olarak Türkiye'ye gönderildi. Bu vesile ile Galatasaray Lisesi'nin de bazı sorunlarını çözmek imkânını buldu. Büyük Türk ve Galatasaray dostu Etienne Manach, 1992 yılında, emeklilikten sonra yerleştiği Brötanya'da öldü.

Bibliyografya

Compagnon d'Europe (Hervé Kerven takma adı ile - 1949), Mémoires d'Extrême Asie (3 Cilt, 1977-1982), Emilio: Récit à Voix Basse (Nella Masutti ile - 1990), Journal Intime 1926-1939 (2008), Journal Intime 1939-1951 (2010)