Etibank İstanbul Anbarlı Termik Santralı

Yayın Tarihi : Haziran, 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 22
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : Etibank Genel Müdürlüğü

Edison ilk elektrik ampulünü yaptığı zaman, ona: "Karanlığın gözleri" demişti. Edison'a göre bu gözler artık bütün dünyayı aydınlatacaktı. Fakat büyük bir hızla gelişen bu günün dünyasında elektrik, sadece aydınlatma vasıtası olarak değil, modern endüstrinin can damarı haline gelmiştir. Bu şekilde bu günün toplumunu meydana getiren medeniyetler her şeyden evvel varlıklarını bu büyük enerjiye borçlu olmuşlardır. Onun için elektriğe artık Edison gibi sadece karanlığın değil "Medeniyetin Gözleri" demek daha doğru olur. Elektrik günlük hayatımızın hemen her bölümüne girmiştir. Gıdamızda, sırtımızdaki elbisenin kumaşında, ayağımızdaki kunduranın köselesinde, yolda, evde, her yerde elektrik ham madde olarak bütün varlığımıza karıştığını görüyoruz. Hastasına ameliyat yapan hekim, buhar kazanını çalıştıran endüstri, madeni topraktan çıkaran işçi, kumaş dokuyan fabrika; velhasıl hatırımıza gelen her vasıta elektrik enerjisine muhtelif yönlerden ihtiyaç duymaktadır. Radyomuzu elektrik vasıtası ile dinliyor, telgrafımızı elektrik vasıtasıyla çekebiliyoruz. Aya giden roketten elektrik vasıtasıyla haber alıyor, binlerce işçinin göreceği işi; sadece bir düğmeye dokunmak suretiyle bu muazzam enerjiye emredebiliyoruz. Elektrik; artan nüfusun ihtiyaçlarına göre, bugün bütün dünyada en fazla talep edilen bir meta halindedir. Hususiyle, büyük kalkınmalara ihtiyaç gösteren yurdumuzda, elektrik enerjisine ihtiyaç, ön planı işgal etmektedir. Eti-bank tarafından 1966 yılında tamamlanacak olan Ambarlı Termik Santrali memleketimizin en büyük elektrik santrali olacaktır. Türkiye Enerjisinin aşağı yukarı yarısını temin eden Etibank'ın, bu muazzam tesisi ikmal etmesi ile İstanbul'da ve sanayi bölgelerinde enerji kifayetsizliği yüzünden tam randımanla çalışamamakta olan fabrikalar ve çeşitli endüstri işletmeleri bu santral in faaliyete geçmesi ile büyük bir ferahlık duyacaktır. Yılda 1 milyar 200 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan bu dev santral sayesinde sınai ve endüstriyel imalat katacağımız dev adımlar ancak bizi muasır memleketler seviyesine çıkarabilecektir. Bunun için daha büyük santraller yapacak daha çok enerji elde etmek için çalışacağız.
******