Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya Etkisi

Yazar : J. Strzygowski-H. Glück ve Fuat Köprülü
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 205
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınalrı
Bahsi Geçen : M. Fuat Köprülü

Cumhuriyetimizin ellinci yılı vesilesiyle yurdumuzun her yerinde her sahada yapılan çalışmalar bilhassa devletimizin Büyük Kurucusu Atatürk'e Türk dil ve tarihine ve arkeolojiye ait yayımlar ayrı bir ehemmiyet kazanmıştır. Atatürk; Avrupalı bilginlerin Türk kültür ve medeniyetini hafife alarak değerini inkâr yoluna sapmaları, Türklerin toprakları üzerinde yarattıkları sanat ve medeniyet mahsullerini başka milletlerin medeniyetlerine ve hususiyle eski Yunan medeniyetine mal etmek istemelerindeki koyu taassup zihniyetine karşı harekete geçerek bu haksız ve tamamen yersiz olan zihniyetin, evveliyetle aksi varit olduğunu belirttikten sonra Yunanlılara ve başka milletlere mal edilen medeniyet mahsullerinin pek çoğunun Türklere ait bulunduğunu Yunan medeniyetinin Türklerden pek çok malzeme aldığını ilmen ispat için bilhassa çalışılmasını istemiş, bu maksatla Türk Tarih ve Dil Kurumlarını kurmuştu. Ta İlkçağdan bu yana muhtelif Türk kavimlerinin ana yurtlarından başlayarak ilmi esas ve metotlara dayamak suretiyle Türk edebiyatı tarihini kurmuş olan rahmetli Köprülü edebiyat tarihlerinin mühim bir kolu olan sanat tarihi araştırmalarına da başladığı sırada alakasını çeken Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü Müdürü Josef Strzygowski'nin eserleriyle karşılaşmış, Avrupa Hıristiyan sanatının kaynağını araştırırken bu sanatın Helen sanatı ile birlikte Asyalı Doğu kavimlerinin de tesiri altında kaldığını, bu kavimler arasında Türklerin de bulunduğunu, bu itibarla Türklerin ana yurtlarında geliştirdikleri sanatlarının da incelenmesi gerektiğini ehemmiyetle belirten Strzygowski'nin eserleriyle bilhassa ilgilenmişti; Köprülü'nün isteği üzerine ben de tercümeler yapmıştım. Bununla da yetinmeyen Köprülü onun çalışmalarından yararlanmak için Profesörle temasa geçerek o zamanlar neşretmekte olduğu " Türkiyat Mecmuası" için yazı temin etmiş. Bir müddet sonra da Köprülü'nün ilham ve teşvikiyle hareket eden " Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği"de Türk sanatı hakkındaki araştırmalarından, kullandığı usul ve metotlardan Türk gençliğine bilgi vermesini Profesörden rica etmişti.
******