Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü

Yazar : Cemaleddin Server Revnakoğlu
İsbn : 9758264311
Yayın Tarihi : Mayıs, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 352
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Kırkambar Kitaplığı

Tarikatlar, resmen kaldırıldıktan, tekkeler de işini ve devrini bitirip, kapatıldıktan sonra, bunların en yakışan yeri, şüphesiz ki, tarih ve arşivdir, kütüphanelerimizdir. Yapılacak en doğru şey; bu teşekkülleri, yakından bilen ve vaktiyle içinden yaşayanların, bunları, ilmin huzurunda inceledikten sonra derleyip toparlayıp topluma bırakmasıdır. Bununla hem ileriyi aydınlatmak, hem de bir tarih servetini ziyan olmaktan ve yanlış yorumlardan kurtarmaktır. Biz eserimizde bunu yapmaya çalışacağız. İslam - Tasavvuf tarihinin, ilmi yollardan en az işlenmiş bir tarafı olan bu konu üzerinde, bugüne kadar hiç birşey yapılmamış değildi; büyük, küçük bazı eserler meydana getirildi. Bunlar zaman zaman bastırılıp yayınlandı. Bir kısmı da, ufak tefek değiştirme ve aktarmalarla tekrar piyasaya çıkarıldı. Hiçbirini küçümsemiyoruz. Ortaya konulan her eser, ciddi bir çalışmanın; devamlı, sabırlı, hatta bazen yorucu, yıpratıcı bir emeğin mahsulüdür. Bunların hepsi de topluma hizmet etmek, ona bir şeyler öğretmek için, güzel niyetlerle kaleme alınmıştır. Fakat bu arzu ile yayın yapanların çoğu, yazmak ve anlatmak istedikleri konuyu yakından görmüş, içinden tanımış kimseler değillerdir. İşin iç yüzünü gerektiği şekilde öğrenmiş, aslına, esasına layıkıyla nüfuz etmiş sayılamazlar. Yazanlar, bir tarikata bağlı iseler, onu lüzumundan fazla övmüşler, bilgi ve görgüden ziyade duygu ve sevgileriyle hareket etmişlerdir. Sebepsiz ve lüzumsuz yere düşmanlık edenler de, ilmin şanına, şerefine, ilim adamının haline, ahlakına yakışmayacak şekillerde onu yermişler; gayzın, garazın en şiddetlisini yaparak, sövüp saymışlar; hiç tutar bir tarafını bırakmamışlardır. İki taraf da doğru olmayan bu taşkın hareketleriyle hakikatin kapısına muhakkak ki yanaşamamışlar, yanaşmak isteyenlere de engel olmuşlardır. Bu arada pek tabii olarak, kasıtlı, kasıtsız birçok yanlışlar ve yakışıksız isnatlar da yapılmıştı. Biz bu yanlışları, bildiğimiz kadar düzelterek doğrusunu vermek ve dolayısıyla eksikleri tamamlamak arzusundayız.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Cemaleddin Server Revnakoğlu Kitapları (1)