Eski İstanbul'dan Notlar

Yazar : Semavi Eyice
İsbn : 9756614412
Yayın Tarihi : Kasım, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Küre Yayınları

Bu yazılarda sadece konu hakkında genel bilgi verilmeye çalışılmış, bilimsel kaynaklardan dipnot ve açıklama alınmamıştır. Fazla bir iddiası bulunmayan bu yazılarda yarım yüzyıldır herşeyiyle hızla değişmekte olan İstanbul'dan bazı görüntüler derlenmiş, elde edilebilen resimlerin yardımı ile konular zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yazıları yayınladığımız derginin yayınına son vermiş olmasaydı, daha epeyce eski İstanbul notları ve hatıraları takdim edilebilecekti. İstanbul'un jeopolitik konumu ve barındırdıgı tarihi ve kültürel miras onu her zaman için benzersiz kıldı. Bizans'm başkenti Osmanlılar tarafından fethedildiğinde şehir harap bir vaziyetteydi. Osmanlılar dört bir koldan şehri imar etmeye başladılar. Bu sayede İstanbul kısa sürede bir İslam şehri olmayı başardı. Dört bir yan camilerle, çeşmelerle, sebillerle donatıldı. Cumhuriyet döneminde ise bu mirasa gereği gibi sahip çıkılmadı. Şehirdeki imar ve iskan faaliyetleri eski yapıyı altüst ederken, yerine eskisini ikame edebilecek güzellik ve özgünlükte eserler konulamadı. Şehir hızla eski kimliğinden uzaklaştırılıp betonlaştırıldı. Eski istanbul'dan Notlar'da şehrin tarih içerisindeki genel durumunu ele alan Semavi Eyice, temelde İstanbul'un kaybolan eserlerinin peşine düşüyor. Eski fotoğraflardan yansıyan, artık var olmayan İstanbul'a dair iç burkan bir tablo ortaya koyuyor.
******